Öppet brev till Folkhälsomyndigheten, februari 2023

2 februari 2023

Bästa Folkhälsomyndigheten! Ni beskriver själva att ert uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa samt förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Vi tycker att ni överlag sköter detta uppdrag med bravur! De senaste åren har satt oss alla på prov, och visat på utmaningarna i att tydligt […]

Läs mer

Öppet brev till Livsmedelsverket från Hälso- och sjukvårdsperson

12 december 2022

Inledning   Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Allt vi håller kärt står på spel. Vår livsmedelsförsörjning är hotad av klimatförändringarna. Olyckligtvis är också det motsatta sant, nämligen att vårt sätt att producera livsmedel i stor utsträckning driver på och förvärrar både klimatförändringarna och andra miljöproblem. Vi som bjudit in till dagens presskonferens är hälso- och sjukvårdsutbildade […]

Läs mer

Aktion vid Skolverket, Stockholm, augusti 2022

19 augusti 2022

Tillsammans med lärare från Teachers Rebellion genomförde XR-psykologer en aktion vid Skolverket under fredagen den 19/8. Aktivisterna menar att Skolverket misslyckats med att dra lärdomar från unga elevers skolstrejker. De krävde ett klimatlyft för Skolverket och svenska skolan så att alla får erforderlig information om klimatförändringarna. Svenska skolelever ska få korrekt information om klimathotets allvarlighet, […]

Läs mer

Öppet brev till Skolverket

19 augusti 2022

Klimatförändringarna är farliga på riktigt Klimathotet är mänsklighetens ödesfråga. Forskare varnar att vi står inför en samhällskollaps. Det senaste året har FNs mellanstatliga klimatpanel IPCC släppt tre rapporter som visar på vilka oerhört drastiska konsekvenser som vi nu riskerar att möta. Världsledare samlades 2015 bakom Parisavtalet som binder länderna att begränsa den globala uppvärmningen till […]

Läs mer

Aktion vid Folkhälsomyndigheten , Stockholm, augusti 2022

18 augusti 2022

Psykologer för Extinction Rebellion genomförde den 18/8 en aktion på Folkhälsomyndigheten tillsammans med XR-läkare. Aktivisterna riktar kritik mot myndigheten för att de inte tar klimatförändringarna på tillräckligt stort allvar, jämfört med exempelvis pandemin. Därför tog de sig in på Folkhälsomyndigheten och genomförde en egen presskonferens om klimatförändringarna och dess konsekvenser för Folkhälsan. Ett öppet brev […]

Läs mer

Öppet brev till Folkhälsomyndigheten

18 augusti 2022

I regeringens proposition ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” slås det fast att ”En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg”. Sjukdom och ohälsa bör förstås undvikas och förebyggas i möjligaste mån för samhällets bästa. […]

Läs mer

Öppet brev till Trafikverket

16 augusti 2022

Vi står inför en klimatkatastrof om vi inte drastiskt minskar våra klimatutsläpp. Hur vi transporterar oss har en stor påverkan, inte bara på klimatet, utan även på vår hälsa. Trafikverket är den statliga myndighet som, enligt dem själva, “ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga […]

Läs mer

Öppet brev till Magdalena Andersson

27 juli 2022

Magdalena Andersson, är du medveten om att om vi misslyckas med att nå 1,5 gradersmålet riskerar vi att överskrida katastrofala tröskelpunkter i jordens klimatsystem? Har du klart för dig att ett sådant läge skulle leda till att uppvärmningen eskalerar bortom mänsklig kontroll och i förlängningen till samhällskollaps? Vi ställer frågorna för att den politik du […]

Läs mer

Öppet brev till Jämställdhetsmyndigheten om klimatförändringarna och jämställdhetsarbetet

17 juni 2022

Enligt de största vetenskapliga tidskrifterna inom hälso- och sjukvårdsområdet så är världsledarnas fortsatta misslyckande att hålla den globala temperaturökningen på under 1.5 grader det största hotet mot global hälsa. Klimatförändringarna, detta stora hot mot hälsan, har inte orsakats av kvinnor och män i lika stor utsträckning. På transportområdet orsakar mäns transporter dubbelt så stora koldioxidutsläpp […]

Läs mer

Aktion vid Jämställdhetsmyndigheten, juni 2022

17 juni 2022

Den 17e juni 2022 samlades Psykologer för Extinction Rebellion utanför Jämställdhetsmyndighetens lokaler i Angered. Aktivisterna läste upp ett brev till myndigheten där kopplingen mellan klimatkrisen och jämställdhetsarbetet belystes. Myndighetens frånvaro av arbetet på klimatområdet lyftes fram, och aktivisterna kompletterade Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev från regeringen med ett antal nya uppdrag som syftar till att hjälpa arbetet framåt […]

Läs mer