Hantering av personuppgifter

Extinction Rebellion tar datasäkerhet och personlig integritet på stort allvar.

Den information vi lagrar används för organisering av upproret. Genom att fylla i något av våra kontaktformulär godkänner du denna hantering.

Ändamål med behandlingen

Att informera om vad som händer inom Extinction Rebellion Sverige och din lokalgrupp, för att kontakta dig, ta reda på hur du vill engagera dig och utifrån det hjälpa dig vidare, samt för att organisera de aktiviteter som du anmäler dig till.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är:

Vi kan också samla in olika uppgifter vid anmälan till specifika aktiviteter. Det gäller uppgifter som behövs för att veta hur du vill delta och ge dig rätt hjälp.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, som du ger i och med att du skickar in dina uppgifter till oss. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Att göra det påverkar inte lagligheten i databehandlingen innan samtycket drogs tillbaka.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om dina kunskaper och intressen som du skickar med sparas endast så länge de behövs för att underlätta ditt inträde i Extinction Rebellion. Uppgifter som hänger samman med specifika aktiviteter raderas efter genomförd aktivitet. Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer och lokalgrupp sparas tills vidare för att vi ska kunna göra utskick med nyheter och uppdateringar om Extinction Rebellion.

Du kan själv be oss att ta bort dina uppgifter från från vårt register genom att kontakta oss på: extinctionrebellionsv@riseup.net

Vem hanterar uppgifterna?

Uppgifterna hanteras av ett fåtal personer som har ansvar för att slussa in nytillkomna i rätt grupp. De lämnar din intresseanmälan vidare till en kontaktperson för den lokalgrupp eller arbetsgrupp du är intresserad av, eller till de som arrangerar en aktivitet.

Personuppgifter kan också hanteras av de leverantörer som tillhandahåller våra it-system.

Personuppgiftsansvarig

Det är Extinction Rebellion Sverige som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära att de rättas eller att vi ska begränsa behandlingen. Du har också rätt att göra invändningar eller begära dina uppgifter raderas. Kontakta oss på: extinctionrebellionsv@riseup.net

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.