GDPR

Samtycke till hantering av personuppgifter

Hur Extinction Rebellion använder dina personuppgifter och vilka möjligheter och rättigheter du har.

Extinction Rebellion tar datasäkerhet och personlig integritet på stort allvar. Vi hanterar intresseanmälningar och e-postmeddelanden från kända anhängare. Denna supporterdata används endast för att underlätta ditt deltagande i Extinction Rebellion, och för att hålla engagerade uppdaterade om vad som är på gång i rörelsen.

Den information vi lagrar är skyddad och används internt i medlemsregistret samt för organisering av upproret. Supporterdatan delas aldrig med någon annan organisation.

Hantering av personuppgifter när du fyller i formuläret på hemsidan om att du vill ansluta dig till upproret

För att kunna ta emot din intresseanmälan om att engagera dig i Extinction Rebellion behöver vi hantera dina personuppgifter. Genom din anmälan accepterar du den hanteringen. De personuppgifter vi samlar in genom formuläret är:

Ändamål med behandlingen

Att kunna kontakta dig, ta reda på hur du vill engagera dig och utifrån det sätta dig i kontakt med din närmaste lokalgrupp eller en passande nationell arbetsgrupp i Extinction Rebellion Sverige.

Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, som du ger i och med att du skickar in dina uppgifter till oss. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Att göra det påverkar inte lagligheten i databehandlingen innan samtycket drogs tillbaka.

Hur länge sparas uppgifterna?

Ditt telefonnummer och eventuella uppgifter om dina kunskaper och intressen som du skickar med sparas endast så länge de behövs för att underlätta ditt inträde i Extinction Rebellion.

Ditt namn, din e-postadress och din bostadsort lagras i vår maillista på ActionNetwork.org. Där sparas de tills vidare för att vi ska kunna göra utskick med nyheter och uppdateringar om Extinction Rebellion per mejl.  Du kan när som helst avregistrera dig från vårt e-postregister genom att klicka på länken längst ner i mejlet, eller kontakta oss på: extinctionrebellionsv@riseup.net. Då tar vi bort dina uppgifter inom 14 dagar.

Nyhetsbrev och mail informerar endast om Extinction Rebellion Sverige och relaterade ämnen.

Vem hanterar uppgifterna?

Uppgifterna hanteras av ett fåtal personer som har ansvar för att slussa in nytillkomna i rätt grupp. De lämnar din intresseanmälan vidare till en kontaktperson för den lokalgrupp eller arbetsgrupp du är intresserad av. Data lämnas aldrig ut till tredje part utan ditt godkännande.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Det är Extinction Rebellion Sverige som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära att de rättas eller för att begära att vi ska begränsa behandlingen. Du har också rätt att göra invändningar eller begära att dina uppgifter raderas. Kontakta oss på: extinctionrebellionsv@riseup.net.

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.