Ensam i sitt slag
urgammal, mäktig och underbar

Kan du ta in att planeten
så som vi känner den
kan vara oåterkalleligt förstörd om några årtionden?

Planetnödläge

Mänskligheten står inför en kris utan motstycke, en kris som hotar att förstöra allt vi håller kärt — vår planets ekosystem och framtiden för kommande generationer — om den inte åtgärdas omedelbart.

Denna kris har orsakats av mänskliga aktiviteter, främst på grund av förbränning av fossila bränslen, och vi måste sluta göra det värre, annars kommer vi att möta en katastrof som vi inte kan tänka, uppfinna, eller köpa oss ut ur. På ett eller annat sätt kommer det att påverka var och en av oss och allt vi älskar.

Planeten värms upp

Vetenskapen är tydlig: planeten värms upp och nedbrytningen av miljön och naturen har börjat. Redan nu skapar varmare temperaturer stigande havsnivåer, värmestress i haven och nedbrytning av matjordar, liksom mer extremt väder, med fler översvämningar, stormar och torka. Extrema väderhändelser har förödande konsekvenser för jordbruket och förstör människors hem, kostar skattebetalarna miljarder och leder till att miljontals människor behöver humanitärt bistånd.

Om vi ​​fortsätter som vi gör nu kommer mänskligheten under de kommande åren att uppleva fler enorma skogsbränder, oförutsägbara superstormar och outhärdliga värmeböljor. Stigande havsnivåer och torka kan göra stora landområden obeboeliga genom översvämningar och ökenspridning, vilket riskerar livsmedelsförsörjningen. Smältande glaciärer hotar att stänga av tillgången till färskvatten för miljoner människor. Massmigration och hungersnöd leder oss sannolikt mot civil oro och i förlängningen krig, vilket ökar risken för samhällskollaps.

Den biologiska mångfalden förstörs

Som om detta inte vore nog förstörs den biologiska mångfalden i en skrämmande takt runt om i världen. Populationsstorlekar för tusentals arter av däggdjur, fåglar, fiskar och reptiler har minskat med 60 procent sedan 1970-talet. Vi förlorar pollinerande insekter och markförnyande daggmaskar. Djurarter utrotas 100 till 1000 gånger snabbare än vad de skulle göra naturligt. Många forskare säger att vi nu har påbörjat den sjätte massutrotningen i jordens historia, med en miljon arter som hotas av utrotning, många inom årtionden. Men den här gången är det vårt fel. Konsekvenserna blir katastrofala om vi inte agerar snabbt.

Miljontals träd fälls för att möta de ständigt ökande kraven på palmolja, kläder och kött. Våra matjordar bryts ned genom avskogning och intensivt jordbruk. Vi kör slut på råvaror och förbrukar naturresurser. Floder förgiftas och våra hav försuras och fylls med plast. Luften är så giftig att den dödar miljoner människor varje år. Som Sir David Attenborough uttrycker det: “Vi står inför en katastrof på global skala som vi själva har orsakat.”

Det är dags att vidta radikala åtgärder

Dessa kriser för klimat och ekologi kan inte längre ignoreras eller förnekas. Och ändå, trots löften från regeringar så fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka kraftigt och förlusten av biologisk mångfald visar inga tecken på att avta.

I november 2019 förklarade en grupp på mer än 13 ​​000 forskare från 153 länder “klart och entydigt att jorden står inför en nödsituation för klimatet” och att världens folk utan djupa och varaktiga förändringar står inför “ofattbart mänskligt lidande”.

Det är dags att vidta radikala åtgärder. Framtiden för våra barn och våra barnbarn står på spel.

Vill du lära dig mer? Ladda ner och läs Nödläge på planeten jorden som täcker den mest aktuella vetenskapen om både klimatet och det ekologiska nödläget och förklarar vad som faktiskt händer på vår planet i dag.

Sanningar och konsekvenser

nr 1

Resurserna förbrukas

75 procent av världens mark har blivit avsevärt förändrad genom mänskliga aktiviteter som industri och jordbruk. Bara 13 procent av världens hav återstår i vilt tillstånd, fria från mänsklig påverkan och exploatering.

I dag extraheras ungefär 60 miljarder ton globalt per år av förnybara och icke-förnybara resurser från ekosystem, nästan dubbelt så mycket som 1980.

Enligt flera studier producerar vi avfall och förbrukar jordens resurser 70 procent snabbare än de kan absorberas eller ersättas, så att den årliga ekologiska budgeten är förbrukad i augusti varje år.

Foto: Marcus Westberg, https://www.marcuswestberg.photo/documentary#/swedens-green-myth/
nr 2

Massutrotning av arter

Flera studier har föreslagit att situationen är så dålig att vi nu är på väg in i jordens sjätte massutrotning. Massutrotningar definieras som perioder när jorden förlorar mer än tre fjärdedelar av arterna i ett geologiskt kort intervall, vilket bara har hänt fem gånger under de senaste cirka 540 miljonerna år.

Arterna utrotas 100 – 1000 gånger snabbare än “bakgrundsnivån” som var typisk för jordens förflutna innan människan fanns. Det skulle ha tagit mellan 800 och 10 000 år för de 400 arter av ryggradsdjur som blev utrotade under det senaste seklet att försvinna i naturlig takt. Groddjur försvinner nu i en takt som är mellan 1000 och 45 000 gånger snabbare än den naturliga bakgrundsnivån.
nr 3

Skogarna minskar

Skogstäckningen är nu bara 68 procent av vad den var under förindustriell tid och ca 15 miljarder träd avverkas varje år. I den tempererade zonen har vi bara kvar 1 - 2 procent av den ursprungliga skogstäckningen.

Foto: Marcus Westberg, https://www.marcuswestberg.photo/documentary#/swedens-green-myth/
nr 4

Fler skogsbränder

De förödande skogsbränderna i Australien beräknas ha bränt ner 20 procent av Australiens skog, förstört mer än 1500 hem och dödat över 1 miljard djur. Forskare hade varnat i flera år om att ett varmare, torrare klimat skulle bidra till att skogsbränder blir vanligare och mer intensiva.
nr 5

Mer extrema översvämningar

När de globala temperaturerna stiger, orsakar varmare luft och varmare hav en ökning av mängden vatten som förångas från haven. Varmare luft kan också hålla mer vattenånga, dess kapacitet ökar med 7 procent för varje ytterligare 1°C uppvärmning. Det överskott av vattenånga som bildas i luften innebär att när luften så småningom svalnar tillräckligt så att moln bildas, kommer det inte bara att bli mer frekvent nederbörd än vanligt, men det finns också en större risk att regnet blir kraftigare. Detta resulterar i mer extrema regn, stormar och översvämningar, med stora effekter på livsmedelsproduktionen.
nr 6

Korallreven dör

Upprepad värmestress har nu fått nästan hälften av världens koraller att blekas och sedan dö. Tropiska korallrev är några av de viktigaste och mest varierade ekosystemen på planeten, som stöder upp till en miljon andra arter och ger mat, skydd mot stormar och försörjning för nästan en miljard människor.
nr 7

Glaciärerna smälter

Avsmältningen av glaciärer i bergsområden går snabbare och snabbare och är ett tydligt tecken på klimatuphettningens stora påverkan. Under de senaste 100 åren har en tredjedel av glaciärernas yta tyna bort och minst 30 glaciärer har försvunnit helt i Sverige. Vad som tidigare var Sveriges högsta topp, Sydtoppen på Kebnekaise, som består av en glaciär, har nu smält ner så mycket att det numera är Nordtoppen som består av berg som är högst. Om utvecklingen fortsätter riskerar hälften av glaciärerna att vara borta vid år 2100.
FöregåendeFöregående
NästaNästa