UPPRORETS KRAV

  • TALA KLARSPRÅK. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
  • AGERA NU. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.
  • STÄRK DEMOKRATIN. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Vi befinner oss i en ekologisk kris

Det pågår en massutrotning av liv på jorden och klimatet närmar sig kollaps. Även mänsklighetens existens är hotad.

Politikernas passivitet är ett brott mot folket

Genom sin oförmåga att fatta modiga beslut har de utsatt oss alla för fara. Det är därför vår rätt och vår skyldighet att stå upp för det vi älskar och göra uppror genom fredlig civil olydnad.

Vi behöver agera nu

Tiden håller på att rinna ut. Det krävs en kraftansträngning, men många av de förändringar som är nödvändiga kommer att göra våra liv bättre.

Följ oss

STÖTTA VÅR KAMP

DONERA