avveckla fossilekon

Uppror för allt levande

kajaker_i_hamnen

Uppror för allt levande

weekofaction2023_002

Uppror för allt levande

weekofaction2023_015

Uppror för allt levande

NSFF 16 mars_166

Uppror för allt levande

detbinner_003

Uppror för allt levande

detbinner_008

Uppror för allt levande

detbinner_006

Uppror för allt levande

stickning_001

Uppror för allt levande

stickning_002

Uppror för allt levande

detbinner_011

Uppror för allt levande

detbinner_002

Uppror för allt levande

Vi befinner oss i en global nödsituation som hotar livet på planeten. Vad vi gör de närmaste åren kommer att avgöra vår framtid.

Extinction Rebellion består av vanliga människor som agerar tillsammans, mot klimatkollapsen och den ekologiska krisen. Vi behöver dig också!

Engagera dig!

Vi kan inte fortsätta som vi gjort och tro att allt ska bli bra

Vårt klimat förändras snabbare än forskarna kunnat förutse och det är mycket som står på spel: Extremväder, torka, missväxt, höjningar av havsnivå. Förlust av biologisk mångfald, social och ekologisk kollaps, massutdöende.

Tiden håller på att rinna ut. Våra regeringar har svikit oss.

Läs om varför vi gör uppror

Våra krav

1. TALA KLARSPRÅK

Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

2. AGERA NU

Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

3. STÄRK DEMOKRATIN

Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Läs mer om vilka vi är