Press

Pressbilder

Vi fotograferar de flesta av våra aktioner. Bilderna är fria för journalister att använda så länge fotograf uppges.

Se våra bilder på Flickr

Pressmeddelanden

Alla våra pressutskick hittar du här.

Till pressmeddelanden

Filmer

På Youtube lägger vi upp filmer från aktioner och andra evenemang

Se videos


PRESSKONTAKT

För intervjuer och kommentarer, kontakta oss på media@extinctionrebellion.se

Tiden är nästan ute för att göra något åt den ekologiska kris som pågår runt oss, inklusive den sjätte massutrotningen av arter och skenande klimatförändringar. Samhällskollaps och förlust av ett stort antal liv ses som oundvikliga av forskare och andra trovärdiga röster om vi inte agerar omedelbart, och det finns en reell risk att även människans existens är hotad. 

Extinction Rebellion anser att det är vår rättighet och skyldighet som samhällsmedborgare att handla när våra politiker inte gör det och därmed försätter oss alla i fara. Vårt verktyg är fredlig civil olydnad.

Mer om Extinction Rebellion

Våra krav