Medborgarråd

Extinction Rebellions tredje krav är att regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Vårt nuvarande politiska system har lett fram till det ekologiska nödläge som nu utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten och allt liv på jorden. Att fortsätta som vanligt är därför inte ett alternativ.

Genom medborgarråd kan samhällen fatta viktiga beslut på ett rättvist och demokratiskt sätt eftersom vanliga människor får vara med och tillsammans avgöra vad som är bäst för vår framtid. Processen är en form av “deliberativ demokrati”. De flesta moderna demokratier begränsar medborgarnas demokratiska deltagande till att rösta, men en deliberativ demokrati kräver att medborgarna överlägger, lär sig och samarbetar om beslut.

Så här fungerar det

I medborgarrådet samlas vanliga människor för att undersöka, diskutera och ge rekommendationer om hur Sverige behöver reagera på nödläget. Medlemmarna väljs ut slumpmässigt, ungefär som vid en jurytjänstgöring, men urvalsprocessen utformas på ett sådant sätt att gruppen återspeglar befolkningen när det gäller egenskaper som kön, ålder, utbildningsnivå och var i landet man bor. 

Deltagarna får under en serie av möten ta del av information från experter inom aktuella områden och berättelser från de som drabbas hårdast av nödsituationen. De diskuterar sedan i mindre grupper med hjälp av professionella samtalsledare och arbetar sig tillsammans igenom sina meningsskiljaktigheter. Utifrån diskussionerna tar de fram och röstar slutligen om vilka rekommendationer de vill lämna vidare till regeringen.

Hur regeringen ska hantera rekommendationerna bör vara tydligt deklarerat innan medborgarrådet inleds. Till exempel kan regeringen åta sig att genomföra rekommendationer som får stöd av 80 procent av medborgarrådets medlemmar och riksdagen lova att debattera rekommendationer med mindre stöd inom en angiven tidsperiod.

Har prövats runt om i världen

Det här är ingen ny idé. Medborgarråd har genomförts på många platser runt om i världen och har visat sig fungera väldigt bra. Exempel på länder som använt medborgarråd  i olika frågor, bland annat klimatet, är Irland, Kanada, Polen och Frankrike. På Irland har medborgarråd brutit dödläget i två kontroversiella frågor: samkönade äktenskap och abort. Medborgarrådets rekommendationer bidrog till den offentliga debatten och gav politikerna stöd för att göra de nödvändiga förändringarna. Ett efterföljande medborgarråd om klimatförändringar utarbetade en rad rekommendationer som sedan infördes i den irländska regeringens handlingsplan.

Ett medborgarråd kan bryta dödläget

Det nuvarande systemet har visat sig ur stånd att fatta de långsiktiga beslut som krävs för att hantera klimatet och det ekologiska nödläget. Politikerna kan helt enkelt inte se förbi nästa val. Riksdagsledamöter påverkas av mäktiga företag, de strävar efter positiv medierapportering och lägger fram sin politik utifrån vilka offentliga reaktioner de väntar sig få. Det gör många av dem oförmögna eller ovilliga att göra de djärva förändringar som krävs för att hantera nödsituationen.

  • Ett medborgarråd ger vanliga människor möjlighet att gå i förväg. De får allmänhetens förtroende för att deltagarna är som vem som helst och det gör i sin tur att politikerna vågar följa efter med mindre rädsla för politiska motreaktioner. 
  • Medborgarråd är rättvisa och öppna. Alla deltagare ges lika stor chans att bli hörda. Informationsmaterial, experter och andra presentatörer granskas och delas offentligt.
  • I ett medborgarråd möts människor med skilda erfarenheter och samtalar tillsammans. Dessa vägledda samtal skapar förståelse och föder nya idéer som kan bidra till att lösa svåra vägval.

Läs mer om medborgarråd