Fler pressbilder

Pressmeddelanden

Lång hungerstrejk för klimatet utanför riksdagen

September 16, 2020

Klimataktivisten Albin Björk från Extinction Rebellion har nu hungerstrejkat i åtta dagar utanför riksdagen för att förmå Stefan Löfven och regeringen att utlysa ett klimatnödläge.– Jag har pausat mina läkarstudier eftersom jag ser det här som ett mer effektivt sätt att rädda liv på, säger Albin Björk. Hungerstrejken kommer att fortsätta under hösten i form […]

Läs mer

Vid Riksdagshuset: Aktivister Har Limmat Fast Sig Till Riksdagshuset Runtom Byggnaden

August 29, 2020

Parliament: Activists Glue Themselves To Government Building [English Below] Uppdateringar: XR fortsätter i dag sina civila olydnadsdemonstrationer i Stockholm idag Idag Aktivister har omringat Riksdagshuset. Personer är fastlimmade till marken eller Riksdagshuset. Igårkväll slog aktivister läger utanför Riksdagshuset där de övernattade. Imorse ägde flera demonstrationer rum runtom i staden. Många människor är nu samlade vid Riksdagshuset Uppdateringar med […]

Läs mer

Klimataktivister byter ut Preems logga på huvudkontoret – Preems planerade utbyggnad är en klimatkatastrof

August 28, 2020

Den snälla, leende Preem-björnen på Preems huvudkontors fasad är utbytt mot en mer ondskefull variant. – Vi vill att politiker och allmänhet ska börja ifrågasätta bilden som Preem ger av sig själva som en klimatsmart verksamhet. Deras ansökan om att expandera handlar ju i första hand om att öka de fossila utsläppen, säger klimataktivisten Göran Boardy. […]

Läs mer

Stockholm Står Stilla: Klimataktivisterna I Extinction Rebellion Börjar En Mass-Aktion Idag

August 28, 2020

[Stockholm is Shut Down: Climate Group Extinction Rebellion Begins Mass Action Today – English Below] Pressmeddelande 28/8 2020 De demonstrerande använder fredlig civil olydnad när de kräver systemförändring för kravet att regeringen ska utlysa klimat-nödläge. Detta händer: Mer än 400 personer samlas i Stockholm för 48 timmar av fredlig civil olydnad. Deltagare i alla åldrar […]

Läs mer

1 21 22 23 24 25 30

Korta fakta

E-post: media@extinctionrebellion.se (OBS mailservern är nere, tillfällig address extinctionrebellionsv@riseup.net) Telefonnummer: 070 025 13 28

Flickr: Extinction Rebellion Sverige

Sociala medier

Facebook: Extinction Rebellion Sverige

Twitter: @ExtinctionR_SV

Instagram: extinctionrebellionsv

Youtube: Extinction Rebellion Sverige

1. TALA KLARSPRÅK

Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

2. AGERA NU

Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

3. STÄRK DEMOKRATIN

Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Den 31 oktober 2018 samlades människor utanför det brittiska parlamentet för att deklarera uppror mot sin regering. Initiativtagarna väntade sig ett par hundra deltagare. I stället kom 1500. Energin var påtaglig.

Under de följande veckorna växte rörelsen snabbt. Sex tusen brittiska aktivister blockerade, på fredlig väg, fem av Londons största broar. De planterade träd utanför parlamentet, limmade fast sig vid grindarna till Buckingham Palace och läste upp ett brev till drottningen. Aktionerna skapade stor publicitet och slog an hos aktivister på andra platser. I Sverige hölls de första aktionerna redan några veckor efter det första mötet.

Projektet Extinction Rebellion svarade på ett djupt behov av gemenskap och solidaritet. Upproret har plockats upp i många länder, från Solomonöarna till Australien, från Spanien till Sydafrika, från USA till Indien. Fler platser tillkommer hela tiden. Så också i Sverige där det finns aktiva grupper i städer över hela landet.

Extinction Rebellion (XR) är en decentraliserad organisation som är uppbyggd av självständiga arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har ofta en lokal förankring till en ort eller region, och har som regel en tydligt uppgift — aktion, regenerativ kultur, mediearbete, etc. Arbetsgrupper är knutna till varandra i ett nätverk. XR strävar efter att vara inkluderande

Det ramverk som vi använder för vårt arbete och struktur kallas SOS - självorganiserande system. Att vi kan organisera oss på det här sättet bygger på att vi alla har gemensamma mål. Vi delar ut mandat för olika roller och grupper som gör att alla vet vad de har ansvar för och har rätt att besluta om. Vi konsulterar varandra innan beslut tas, ser till att informera kontinuerligt så att vi kan lita på varandra.

Gemensamma beslut kan tas på stormöten där alla som vill deltar eller koordinationsmöten dit de olika lokalgrupperna eller arbetsgrupperna skickar representanter.

Email: media@extinctionrebellion.se

Flickr: Extinction Rebellion Sverige

Social media:

Facebook: Extinction Rebellion Sverige

Twitter: @ExtinctionR_SV

Instagram: extinctionrebellionsv

Youtube: Extinction Rebellion Sverige

-

Our Demands

1. Tell the Truth

The government must declare a climate and ecological emergency, working with other institutions to communicate the urgency for change.

2. Act now

The government must act now to reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2025 and to halt biodiversity loss.

3. Go Beyond Politics

The government must create and be led by the decisions of a Citizens’ Assembly on climate and ecological justice.

-

Our History

On 31st October 2018, we assembled on Parliament Square in London to announce a Declaration of Rebellion against the UK Government. We were expecting a couple of hundred people. Instead, 1500 came to participate in peaceful civil disobedience. The energy was contagious!

The next few weeks were a whirlwind. Six thousand of us converged on London to peacefully block five major bridges across the Thames. We planted trees in the middle of Parliament Square, and dug a hole there to bury a coffin representing our future. We super-glued ourselves to the gates of Buckingham Palace as we read a letter to the Queen. Our actions generated huge national and international publicity and, as news spread, our ideas connected with tens of thousands of people around the world.
The XR project was resonating with a deeply felt need for community and solidarity. “We are the ones we’ve been waiting for,” we chanted! Dozens of countries now have groups springing up, from the Solomon Islands to Australia, from Spain to South Africa, the US to India. In Sweden, we have active groups in many cities from the South to the North.
-

Our Structure

Extinction Rebellion (XR) is a decentralized organisation which consists of independent working groups. These working groups often have a local affiliation to a city or a region, and as a rule have a defined task — e.g. action planning, regenerative culture, media work, etc. Working groups are connected to each other through a network. XR strives to be an inclusive organisation.
The structure we use for our work is called Self-Organising System [https://extinctionrebellion.uk/wp-content/uploads/2019/09/Self-Organising-System-One-Pager.pdf] We are able to organize ourselves in this way because we are striving for the same objective. We assign mandates to roles (functions) and groups which assures that everybody knows their responsibilities and rights to make decisions. We consult each other before making decisions, ensure to inform each other on a continual basis so that we can trust each other.
Common decisions are taken either at general assemblies where everybody who wants can participate or at coordination meetings, to which working groups send representatives.

Prenumerera på våra pressutskick

* obligatoriskt fält