This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktionerna fortsätter i Sveriges fossila huvudstad – XR Sverige

Klimataktionerna fortsätter i Sveriges fossila huvudstad

Just nu blockeras Linnéplatsen i Göteborg av klimataktivister från Extinction Rebellion.
Vi kräver att våra politiker agerar nu och stoppar alla fossila subventioner, säger Emelie Ribeiro, som är aktiv i XR.


Sverige har lovat att stoppa nya fossila subventioner till 2023, ändå har de statliga fossila subventionerna istället ökat i år samtidigt som klimat- och miljöbudgeten halverats.
–Listan med missade miljömål och brutna klimatlöften blir allt längre och det är med allt större oro som jag tänker på mina barns framtid. Vi måste visa att statens agerande inte är okej och att vi är redo för den omställning som behöver ske, säger Emelie Riberio.

Blockaden på Linnéplatsen ingår i Göteborgsupproret som vill uppmärksamma att Göteborg är Sveriges fossila huvudstad. Under torsdag, fredag och lördag har XR genomfört flera civila olydnadsaktioner. Bland annat har Extinction Rebellion Youth, blockerat St1:s raffinaderi och Skarvikshamnen till land och till sjöss. Under tre timmar på fredag förmiddag blockerade 14 aktivister i kajaker två oljetankers från att lämna hamnen. På lördag morgon blockerade Psykologer för XR en St1 bensinstation och sprejmålade bensinpumparna så att de inte gick att använda.

De årliga mål som staden satt upp för att minska utsläppen, är inte i närheten att nås. Politikerna har bestämt att utsläppen ska minska med 10,3 procent under 2022, vilket i sig är otillräckligt, och under den senaste uppmätta femårsperioden har utsläppen varit oförändrade. Med bristande åtgärdsplaner och en lång rad av nedröstade klimat-progressiva förslag blir de folkvalda oss svaret skyldiga.

Genom det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB äger staden Göteborgs Energihamn, Skandinaviens största allmänna energihamn. Fram till år 2012 hette den Göteborgs oljehamn, ett namn som passar betydligt bättre. Hälften av alla råolja i Sverige tas in via Energihamnen i Göteborg och man har Sveriges största depåverksamhet för bland annat diesel och bensin.
På fredag förmiddag fick Göteborgs Hamns kontor besök av ett 50-tal aktivister som satte sig ner på golvet i receptionen, läste upp ett brev och överlämnade det till Jill Söderwall, från ledningsgruppen. XR Sverige kräver att Göteborgs Stad och Göteborgs Hamn AB, Göteborg gör slut med oljan en gång för alla och presenterar en mätbar åtgärdsplan för att helt ha avvecklat all fossil verksamhet till 2025.  

Till Energihamnen anländer årligen cirka 2 500 fartyg som lossar runt 20 miljoner ton råolja, bensin och diesel​​​​. Oljan bildar navet i Sveriges fossila infrastruktur och försörjer bland annat 3 olika raffinaderier ett stenkast från hamnen – Preemraff, St1 och Nynäs – med drygt 10 miljoner ton råolja per år. 
  Vad staden ska göra år denna klimatförstörande verksamhet vet ingen. Någon plan för avveckling finns helt enkelt inte. Göteborgs Hamn AB har mål för att CO2-utsläppen ska ner med 70 % till 2030, jämfört med 2010 genom bland annat elektrifiering och effektivisering. Men när det kommer till själva oljeflödet hänvisar man till att efterfrågan styr.
– Göteborg är Sveriges fossila huvudstad! Det måste få ett slut. Vi kräver klimatomställning – på riktigt. Politiken måste ta sitt ansvar, avveckla den fossila ekonomin och framtidssäkra samhället, säger Emelie Ribeiro.
​​​Talesperson: 
Emelie Ribeiro: 070-975 40 94

Bilder från aktionerna laddas upp på https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums

Extinction Rebellion är ett internationellt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.