This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Soloaktioner i svenska städer mot den otillräckliga klimatpolitiken – XR Sverige

Soloaktioner i svenska städer mot den otillräckliga klimatpolitiken

Vid lunchtid idag sätter sig 16 personer ensamma mitt i gatan och blockerar trafiken i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Med denna riskfyllda aktion vill de uppmärksamma politikernas oförmåga att hejda klimatkrisen och den ekologiska krisen. 

Att ensam sätta sig mitt på en trafikerad gata är riskfyllt.
– Klimatkrisen och den ekologiska kollapsen är farligare. Regeringens tomma löften och passivitet är farligare. Den utgör ett hot mot allt levande, säger Tina Kronberg, 28 år och förskollärare, som har satt sig mitt i trafiken på Västra Hamngatan i Göteborg. Runt halsen hade hon en skylt med texten: “Jag är livrädd att mina 6-åriga elever ska behöva fly på grund av klimatkrisen.”

Aktionerna koordineras av klimatrörelsen Extinction Rebellion och är en del av den internationella kampanjen Rebellion of One. Soloaktionerna har också genomförts i Storbritannien, Tyskland, Polen och Nederländerna. 

– Läget är så himla desperat och så få förstår att det faktiskt går fullständigt åt helvete om vi inte gör något nu. Jag vill inte sitta mitt på gatan. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt och jag är rädd. Men jag känner att jag bara måste. Politikernas nonchalans inför klimatkrisen tvingar mig. Men jag tror vi blir fler, väldigt snart, som känner samma djupa desperation och då behöver jag inte sitta ensam, säger Helen Wahlgren, folkhögskolelärare som sitter i korsningen Ystadgatan/Claesgatan i Malmö. 

Regeringen menar att Sverige leder den globala klimatomställningen trots att man missar 15 av 16 miljömål och inte ens når halvvägs att uppfylla Parisavtalet med den förda klimatpolitiken, enligt en studie från Tyndall Centre och Uppsala universitet. Nyligen sågade dessutom det klimatpolitiska rådet regeringens klimatpolitik för tredje året i rad.

Peter Forsberg, 50 år och folkhögskolelärare, sitter på Tjärhovsgatan i Stockholm med skylten: “Jag är livrädd för att bli gammal i ett samhälle som trasas sönder på grund av klimatkrisen.”
– Kommer det att finnas fungerande vård och omsorg den dag jag behöver det om samhället inte klarar av påfrestningarna av en kraschad världsekonomi på grund av global missväxt, ekosystemkollapser, förstörd infrastruktur som en följd av allt vanligare extremväder och ett ökat antal krig och konflikter, undrar Peter Forsberg.

Isabelle Anger, 68, år är tolk och sitter på Västra Ågatan i Uppsala för att väcka människors uppmärksamhet.
– Det verkar som om de flesta inte tror att vi har en klimatkrisen, eller att den kommer att inträffa långt in i framtiden. Men klimatkrisen är här och nu. 

Presstalespersoner:
Tina Kronberg, Göteborg, mobil 0763466934
Helen Wahlgren, Malmö, 0762160268, helenwahlgren@outlook.com
Peter Forsberg, Stockholm, 0762-096202, peter.fairphone@gmail.com
Henrik Johansson, Uppsala, mobil: 0700638289

Bilder från Rebellion Of One laddas upp på: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

FAKTA OM REBELLION OF ONE
Rebellion of one initierades av Extinction Rebellion i Storbritannien. Den 1 maj satte sig 200 personer ensamma i gatan runt om i landet eftersom det då var två år sedan det brittiska parlamentet utlyste klimatnödläge och sedan dess inte gjort i närheten av vad som krävs för att hantera klimatkrisen.

FAKTA OM EXTINCTION REBELLION
Extinction Rebellion är en internationell rörelse som använder fredlig civil olydnad för att förmå politikerna att agera på den eskalerande klimatkrisen och den ekologiska krisen. Rörelsen grundades i Storbritannien i november 2018 och finns idag över hela världen och på 19 platser i Sverige. 

Extinction Rebellions tre krav

  • TALA KLARSPRÅK. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
  • AGERA NU. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.
  • STÄRK DEMOKRATIN. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

FAKTA OM REGERINGENS KLIMATPOLITIK
Naturvårdsverket rapporterade nyligen i sitt ”underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen” att de hittills beslutade klimatpolitiska åtgärderna inte ens når halvvägs till målet om nollade nettoutsläpp år 2045. 
Klimatpolitiska rådet konstaterade – än en gång – i sin senaste rapport att regeringens politik inte räcker för att nå de klimatpolitiska målen.Sverige skulle behöva minska sina utsläpp med 12-15 procent per år för att leva upp till sina åtaganden i Parisavtalet, enligt en studie från Tyndall Centre for Climate Change Research och Uppsala universitet. Med nuvarande politik når vi inte ens halvvägs.