This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Mammornas klimatuppror sprider sig – XR Sverige

Mammornas klimatuppror sprider sig

Klimatrörelsen som började i Stockholm i somras sprider sig. På lördag 19 november, på Barnkonventionens dag, sätter sig mammor från Malmö till Luleå ned på gatorna för att protestera mot den nya regeringens klimatpolitik och väcka opinion för förändring.
– Den politik som förs just nu tar inte hänsyn till barnens bästa, säger Sara Nilsson Lööv, en av initiativtagarna till gruppen Rebellmammorna som står bakom manifestationen.

Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska och psykiska utveckling. Sverige har skrivit på konventionen och har därmed förbundit sig att till det yttersta av sin förmåga säkerställa varje barns överlevnad och utveckling. Något som kommer att bli allt svårare att leva upp till i takt med att klimatkrisen eskalerar.

– Redan i dag hotas barns liv och hälsa av de katastrofer som följer i den globala uppvärmningens spår. Många barn och unga känner sig svikna av politiker och andra vuxna, vilket är en riskfaktor för psykisk ohälsa, säger Sara Nilsson Lööv.

Rebellmammorna höll sin första manifestation i Stockholm i augusti år. På kort tid har rörelsen växt och spridit sig över hela landet. Gruppen samlar mammor som är oroliga för sina och andra barns framtid, och frustrerade över att våra folkvalda politiker inte förmår visa vägen i den omställning som krävs. 

– Våra politiker sviker oss, framtida generationer och alla dem som redan nu drabbas av klimatförändringar, säger Maja Brandström, rebellmamma i Malmö.

Under pågående klimattoppmöte i Egypten håller regeringen på att montera ner Sveriges redan tidigare otillräckliga åtgärder för att nå klimatmålen till 2030. Vår nya klimat- och miljöminister tror att omvärlden ska visa förståelse, och finansministern rycker helt enkelt på axlarna åt att vi inte kommer att nå målen: “Gör vi det inte så gör vi det inte” säger hon i en intervju i Svenska Dagbladet (2022-11-11).
– Mitt hopp ligger i stället hos de människor som organiserar sig och gör motstånd. Det är det som gör att jag vågar fortsätta hoppas på att mina barn, dina barn och alla världens barn faktiskt har en framtid värd att kämpa för, säger Maja Brandström.

Lördag den 19 november, dagen för Barnkonventionens dag, genomför mammor fredliga sittande manifestationer i Malmö, Visby, Göteborg, Skövde, Nyköping, Stockholm, Falun, Umeå, Skellefteå och Luleå. I Uppsala hålls manifestationen söndagen den 21 november. Mammorna kommer att sitta i ring på gågator och torg, och det kommer att finnas plats för förbipasserande mammor att ansluta sig.

 – Jag vet att många föräldrar går och bär på en tyst oro och känner sig väldigt maktlösa inför klimatförändringarna, säger Marie Wenger, rebellmamma i Umeå. Jag har själv varit en sådan mamma och det har varit en stor lättnad att kunna prata med andra som känner likadant och agera tillsammans med dem. Nu hoppas jag att vi kan nå fler av dem som fortfarande är tysta.


– Det är inte för sent även om utvecklingen i Sverige är mörk just nu. När människor går samman kan förändring börja, säger Sara Nilsson Lööv. 

Presstalesperson för Rebellmammor i Sverige:

Sara Nilsson Lööv, 070 820 99 33

Bilder kommer att laddas upp här: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

Om Rebellmammorna:
Rebellmammorna är en del av Extinction Rebellion (XR), en internationell klimatrörelse som använder olika metoder såsom manifestationer, debattartiklar, konst och civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring. 

Facebooksidan för Rebellmammor i Sverige: https://www.facebook.com/groups/615576560200640

Instagram: https://www.instagram.com/rebellmammornasverige/

Information om de olika manifestationerna:
Kontakta respektive presskontakt för förhandsinformation om plats och Sara Nilsson Lööv för information om ytterligare manifestationer som ännu inte finns med på listan.

Falun
Tid: 19/11 kl 12
Presskontakt: Jenny Thorold, 073 944 37 07

Göteborg
Tid: 19/11 kl 10.30
Presskontakt: Jenny del Rosso Hansen, 079 348 28 53

Malmö
Tid: 12.00
Presskontakt: Krista Runersten, 076 240 25 20

Nyköping
Tid: 19/11 kl 13
Presskontakt: Fideli Sundqvist, 070 477 69 66

Skövde
Tid: 19/11 kl 11
Presskontakt: Emma Wahlstrand, 070 760 55 20

Skellefteå
Tid: 19/11 kl 11.30
Presskontakt: Christel Stoltz, 070 379 39 86

Stockholm
Tid: 19/11 kl 10
Presskontakt: Linn Samuelsson, 076 241 70 70

Umeå
Tid: 19/11 kl 12.30
Presskontakt: Marie Wenger, 073 052 57 06

Uppsala
Tid: 21/11 kl 07.30
Presskontakt: Annie Mattsson, 070 297 22 07

Visby
Tid: 12.00
Presskontakt: Eva Carlsson, 070 565 01 82Örebro
Tid: 19/11 kl
Presskontakt: Ellen Malmberg, 070 682 98 15