This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lång hungerstrejk för klimatet utanför riksdagen – XR Sverige

Lång hungerstrejk för klimatet utanför riksdagen

Klimataktivisten Albin Björk från Extinction Rebellion har nu hungerstrejkat i åtta dagar utanför riksdagen för att förmå Stefan Löfven och regeringen att utlysa ett klimatnödläge.
– Jag har pausat mina läkarstudier eftersom jag ser det här som ett mer effektivt sätt att rädda liv på, säger Albin Björk.

Hungerstrejken kommer att fortsätta under hösten i form av en stafett där flera aktivister ska avlösa varandra under de kommande veckorna.  Albin Björk har redan haft sällskap av Viktor Jonsson från Göteborg som nu avslutat sin hungerstrejk efter nio dagar.

Albin Björk menar att det finns tydliga brister i Sveriges klimatpolitik och ledarskap som han försöker belysa med sin hungerstrejk för överlevnad.

– Som läkarstudent känner jag till skadorna på kroppen som en hungerstrejk kan orsaka, men regeringens passivitet i klimatkrisen hotar befolkningens hälsa och säkerhet betydligt mer. Genom att utlysa klimatnödläge kan Sverige visa på ledarskap i klimatpolitiken och göra det lättare att genomföra de reformer vi behöver för att möta Parisavtalet och säkra vår överlevnad.

Stefan Löfven har ännu inte hörsammat Albin Björks vädjan om ett möte. Däremot har riksdagsledamoten Rebecka Le Moine från Miljöpartiet besökt honom två gånger. Hon känner sig inspirerad av Albin Björks hungerstrejk till att driva en radikalare klimatpolitik inne i riksdagen.

– Överlevnad är ett bra ordval. Det är precis vad det handlar om. Det finns ett behov av  personer som bildar opinion och skapar påtryckningar utomparlamentariskt för att vi politiker ska kunna driva igenom frågor, säger Rebecka Le Moine.

Kontakt Albin Björk: 072 910 96 42

FAKTA
Extinction Rebellion är ett internationellt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag på 19 platser i Sverige. I slutet av augusti genomförde Extinction Rebellion en 48 timmars aktion i Stockholm där hundratals aktivister blockerade trafiken på Norrbron, Vasabron och Kungsgatan. Aktivisterna omringade även Riksdagen och ett40-tal limmade fast sig mot riksdagshuset.