This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister kräver stopp för handelns miljöförstöring – XR Sverige

Klimataktivister kräver stopp för handelns miljöförstöring

När Gallerian i Stockholm öppnar för Black Friday den 29 november kl. 10 genomför Extinction Rebellion en manifestation för att väcka uppmärksamhet om handelns stora klimatavtryck. En aktion kommer även genomföras samma dag i Mall of Scandinavia, kl 17. Aktionerna ingår i en nationellt koordinerad protest. Extinction Rebellion kräver att handeln och politiker talar klarspråk om klimatkrisen och utarbetar strikta regler för att skapa ett handelssystem som värnar om planeten och människor.

Mitt bland butikerna faller människor sakta faller ner och spelar döda. Utanför i vintermörkret håller en folkmassa upp en upplyst sönderbränd jordglob till stämmorna av en kör som sjunger sången “This is an emergency”. Aktivistgruppen Extinction Rebellion genomför denna så kallade “die-in” för att belysa den skada som handelssystemet orsakar på klimatet och planeten. Även om det är butikspersonal och kunder som är åskådare till skådespelet så är Extinction Rebellion tydlig med att budskapet är riktat till handeln och politiker: Detta är vad som väntar om inte beslutsfattare agerar mot klimatkris och kollapsande ekosystem.

– Våra folkvalda politiker måste införa hårdare regleringar för att minimera handelns miljöpåverkan, säger Anna Termine som deltar på en av aktionerna. Planeten får inte offras i vinstsyfte.

Resursslöseriet och jakten efter ökad konsumtion skapar ett högt tryck på ekosystem och stora klimatutsläpp. Så mycket som 60% av utsläppen beräknas komma från utvinning och bearbetning av material för nyproduktion.¹​​ Naturvårdsverket uppskattar utsläppen från svensk konsumtion till 100 miljoner ton koldioxid per år, och det finns inga tecken på någon minskning.²​

– Handelns nuvarande affärsmodell är baserad på att sälja varor med kort livstid och minimala möjligheter att lagas eller återvinnas, säger John Sundh, en av aktivisterna. Det är ineffektivt och ansvarslöst.

Det nuvarande handelssystemet bidrar till enorma mängder avfall. Årligen genereras 45 miljoner ton elektroniskt skrot, allt från små varor som köksredskap och leksaker till tvättmaskiner och skrivare, varav endast en liten del återanvänds.³​

Med hårdare lagstiftning kan klimatutsläppen reduceras med 70% till 2030.⁴​ Sverige har tagit på sig att leda arbetet med att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster, men arbetet går för långsamt.⁵​

– Vi beklagar, säger Madeleine Hatz som deltar i sången under aktionerna, men det här ett nödläge och tiden rinner ut.

Länk till aktionen på Facebook:​https://www.facebook.com/events/417924205810750

Om Extinction Rebellion:​ Vi kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker agerar omedelbart och kraftfullt för att bromsa utvecklingen. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns i dag i flera delar av Sverige.

Extinction Rebellions krav

  1. Tala klarspråk.​ Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
  2. Agera nu.​ Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.
  3. Stärk demokratin.​ Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Presskontakt:​ John Sundh, john.sundh@gmail.com, 0731013050
Pressbilder: ​ Bilder från aktionerna laddas upp till ​ Extinction Rebellions Flickr​ (Fria att användas om fotografens namn uppges.)

Källor

  1. FN, ​ Circular Economy Crucial for Paris Climate Goals
  2. Naturvårdsverket, ​ Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning (Slutrapport för forskningsprojektet PRINCE)
  3. FN/UNU, ​ Global E-waste monitor
  4. The Guardian, ​Circular economy could bring 70 percent cut in carbon emissions by 2030
  5. SCB,​ Sverige på väg att missa klimat- och miljömål