This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister genomför en sorgeceremoni hos Barnombudsmannen – XR Sverige

Klimataktivister genomför en sorgeceremoni hos Barnombudsmannen

Under måndagsförmiddagen har klimataktivister gått i ett stillsamt sorgetåg från Kungsträdgården till Kungsholmen, bärandes en begravningskista i barnstorlek. Enligt arrangörerna är syftet med aktionen att uppmärksamma hur den globala uppvärmningen redan idag dödar barn, hur dagens barn kommer drabbas under sina liv, samt hur kommande generationers barn kommer tvingas leva och dö med de beslut vi vuxna fattar idag.

Sorgetåget har arrangerats av Hälso och sjukvårdspersonal för Extinction Rebellion, forskaraktivister från Scientist Rebellion samt Rebellmammorna i Sverige. Slutpunkten blev gårdsplanen utanför Barnombudsmannen, den myndighet som har till uppdrag att driva på och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. 

– Vi har granskat Barnombudsmannens arbete i ljuset av klimatfrågan, och resultatet är nedslående. Trots att FN under 2021 erkände att en hälsosam miljö är en mänsklig rättighet och barnkonventionen är lag i Sverige, så befattar sig myndigheten inte med klimatfrågan. Vi vill idag samlas för att sörja hur den globala uppvärmning vi orsakat drabbar och dödar barn, samt för att kräva att Barnombudsmannen står upp för barnen i denna ödesfråga, säger Isabelle Letellier, forskare och klimataktivist i Scientist Rebellion. 

Idag, den 18e september, lanserar FN “general comment no.26” som handlar om barns rättigheter och miljön, med ett särskilt fokus på klimatförändringarna. Förarbetet till detta initiativ har varit omfattande, bland annat har barn från över 100 länder bidragit med sammanlagt 16 331 kommentarer och förslag under 2022.

– Enligt världshälsoorganisationen WHO så är den globala uppvärmningen det största hotet mot global folkhälsa. Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen och vi ska då göra vårt yttersta för att säkerställa barns överlevnad. Det är ofattbart att en myndighet som ska stå upp för barns mänskliga rättigheter sitter knäpptyst när våra makthavare för en politik som ökar utsläppen och eldar på den globala uppvärmningen, menar Ellen Andresen, psykolog och Rebellmamma. 

Presskontakt
Maja Brandström, 073-562 02 97

Under perioden 15-22 september genomförs en nationell vecka kallad Week of Action for Social and Climate Justice, vilket denna aktion är en del av.