This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Extinction Rebellions tredje aktionsvåg mot flyget fortsätter på Malmö Airport – XR Sverige

Extinction Rebellions tredje aktionsvåg mot flyget fortsätter på Malmö Airport

Extinction Rebellion Sveriges tredje aktionsvåg mot flyget fortsätter. Under gårdagen utfördes aktioner på Malmö Airport, Bromma flygplats, Ängelholm-Helsingborg flygplats, Kastrup Airport och vid Borlänge centralstation.
–  Kriget i Ukraina är ett exempel på hur fossilberoende stödjer auktoritära regimer och förhindrar fred. En värld med fossila bränslen är en värld med fortsatt krig och våld, säger Josefin Eidrup Dahlberg, miljövetare och heltidsaktivist i Extinction Rebellion ​​​som just nu hindrar ett plan från att lyfta på Malmö Airport.


På söndagsförmiddagen boardade Josefin Eidrup Dahlberg tillsammans med Barbro Stigsdotter planet från Malmö Airport, som skulle avgå mot Stockholm. Före avresa lämnade de lugnt sina platser, ställde sig i främre delen av passagerargången och förklarade att de utför en fredlig aktion i protest mot subventionerna som svenska staten och kommunerna ger till flygbranschen och flygplatserna.

– Jag är bara en vanlig bekymrad medborgare som har fått nog av att se klimatmålen rinna oss ur händerna. Vi är här i ett desperat försök att vända den utvecklingen. Det är så olustigt att se skattemedel subventionera flyg till Stockholm när världen håller på att brinna upp, säger Barbro Stigsdotter.  

För att uppnå Parisavtalets mål om max två graders klimatupphettning krävs enligt FN:s klimatorgan IPCC en omfattande samhällsomställning på alla nivåer av ett slag som aldrig tidigare skådats i historien. Trots det ger regeringen mer än 11 miljarder i subventioner bara till flygindustrin, vilket motsvarar runt hälften av miljöbudgeten för 2022 (22 miljarder). I det internationella samarbetsavtal om luftfart som regeringen gick med i hösten 2021 framgår det dessutom att man planerar att flygtrafiken ska expandera fram till 2050.

Tidigare i veckan invaderade Putins militär Ukraina och i torsdags skickade ukrainska klimataktivister i Extinction Rebellion ut ett öppet  brev där de understryker hur Europas beroende av ryskt kol, olja och gas har skapat existentiella hot mot både världsfreden och klimatet. De slår fast att Putins kriminella regim använder sig av inkomster från försäljning av fossila bränslen för att finansiera sin militära expansion. Aktivisterna i Ukraina skriver att det enda sättet att stoppa kriget är att blockera alla finansiella flöden från EU till rysk olje- och gasindustri.

– Jag borde inte behöva göra detta eftersom det är våra makthavares ansvar att agera. Men när de, mitt i en klimatkatastrof, väljer att stötta klimatskadlig industri med miljardbelopp har jag inget val än att agera, säger Josefin Eidrup Dahlberg,

Under valåret 2022 kommer klimatrörelsen Extinction Rebellion att genomföra flera större aktioner mot det fossila samhällsmaskineriet. Det genomgående kravet för aktionerna är att stoppa alla fossila subventioner omedelbart. Detta som ett första, i sammanhanget litet, steg mot rörelsens andra huvudkrav AGERA NU.

Aktionen genomfördes med stor hänsyn till passagerarnas och de anställdas säkerhet och trygghet. Redan för en dryg månad sedan kontaktade rörelsen både polisen, flygledningen och säkerhetspersonal för att berätta om aktionen och genom dialog med dessa genomföra så säkra aktioner som möjligt.

Talespersoner

Josefin Eidrup Dahlberg (Malmö airport)
Mobilnr: 0703-892510

Barbro Stigsdotter (Malmö airport)
Mobilnr: 0709-242313

Björn Paxling (Ängelholm flygplats)
Mobilnr: 0733-720229
Mailadress: bjorn.paxling@gmail.com

Alfred Westh (Bromma flygplats)
Mobilnr: 0709788094

Ellen Casey (Malmö airport)
Mobilnr: 07344280​​12
Mailadress: ellen.casey98@gmail.com

Presskontakter:

Namn: Arvid Gudmundsson
Mobilnr: 0739081433
​​​​​​​Email: arvid.gudmundsson1988@gmail.com​​​​​​​

Namn: Peter Forsberg
Mobilnr: 0762096202
Email: peter.fairphone@gmail.com