This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Extinction Rebellion tilldelas Martin Luther King-priset – XR Sverige

Extinction Rebellion tilldelas Martin Luther King-priset

Med stor glädje och tacksamhet har Extinction Rebellion tagit emot beskedet att vårt fredliga uppror för livet får Martin Luther King-priset 2020.

Priset i Dr Kings anda går till en person eller grupp som kämpar för fred, rättvisa och ett bättre samhälle och som inspireras av ickevåldets ideal. Bland tidigare pristagare finns Fatemeh Khavari, Malena Ernman, Jason Diakité och nu senast Domino Kai.

Vi som är engagerade i Extinction Rebellion är djupt hedrade av priskommitténs beslut. Precis som alla de föregångare som har tagit till fredlig direktaktion för att upphäva orättvisor uppmanas vi ofta att använda andra sätt att påverka – eller vänta och lita på att allt kommer att ordna sig. Men vi delar inte bara Martin Luther Kings önskan om en fredlig framtid där alla ges samma förutsättningar till en värdig existens. Vi delar också övertygelsen om att civil olydnad är nödvändig för att det ska bli verklighet. Och när det gäller klimathotet och den pågående ekologiska kollapsen är det en kamp mot klockan.

Medborgarrättsrörelsen vägrade att acceptera rasistiskt våld och diskriminering. Det kan tyckas långt ifrån dagens miljöaktivism. Men beröringspunkterna är tydliga, för att inte säga centrala. Ingen som bor på jorden kommer naturligtvis att gå oberörd ur förstörelsen av den – en ny hälsorapport från the Lancet slår fast att varje barn som föds idag kommer att påverkas på djupet av klimatförändringarna under hela sin livstid. Men först och hårdast drabbas de som bär minst skuld till problemet: fattiga och människor i det globala syd. När vi sätter press på våra regeringar i väst att sänka utsläppen och ge stöd till länder som behöver hjälp att rusta sig är det för att vi vägrar acceptera att miljoner människors liv, hälsa och trygghet anses möjliga att offra. När vi idag tar upp verktyget ickevåld är det återigen för att få makthavarna att ta hänsyn till grupper som lämnats utanför.

Martin Luther King och de som gick vid hans sida verkade med kärlek i kampen mot rasismen och för rättvisa. Liksom dagens miljökämpar i många delar av världen agerade de trots stora risker för egen del. Vi som, här i Sverige, deltar i rörelsen kan göra det under betydligt säkrare former. Men kärleken är drivkraften även för oss. Det är av kärlek till vår planet och de existenser som befolkar den, och med inspiration från de som vågat långt mer, som vi samlar mod att ställa oss upp även när det är obekvämt. Det är allas vår uppgift i denna avgörande tid.