This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Climate Justice Tuesdays – XR Sverige

Climate Justice Tuesdays

Varje tisdag delar Extinction Rebellion Sverige olika perspektiv och rättviserörelser som är en del av kampen för miljö- och klimaträttvisa. Detta gör vi för att visa på bredden av olika rörelser som är en del av kampen för klimaträttvisa. Vill din rörelse samarbeta med oss? Eller har du idéer på aspekter inom klimaträttvisa som bör lyftas? Skriv till oss på extinctionrebellionsv@riseup.net

Denna vecka lyfter vi Fredsrörelsen i Kungälv som är en aktiv del av nätverket Fredsam. Fredsam är ett nätverk för fredsföreningar i Göteborg som sedan trettio år tillbaka arbetar för nedrustning, mänskliga rättigheter och fred. Andra grupper som är med i Fredsam är bl.a. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Kristna Fredsrörelsen, Swefor Kvinnor för Fred Göteborgs FN-förening Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet – IKFF… Svenska Läkare mot Kärnvapen Nej till NATO Fredens Hus Göteborg Folkrörelsen Nej till EU m.fl.

Fredsrörelsen i Kungälv skriver såhär:

Klimatförändringarna hotar såväl grundläggande mänskliga rättigheter som demokratin. Om vi inte agerar kraftfull kan vi komma att gå mot en tid där de rika staterna köper sig fria från klimatkrisens förödande effekter, medan de fattiga drabbas hårt av mat- och vattenbrist, epidemier, värmeböljor och torka. De redan stora klyftorna i världen kommer då att öka.

Extremväder leder till försämrade möjligheter till försörjning samtidigt som det ökar risken för mat- och vattenbrist. De mest utsatta i torkdrabbade områden drabbas värst och miljontals människor tvingas välja mellan att leva i fattigdom och nöd eller att fly. Migrationen, både den interna och den externa, kommer att öka dramatiskt, med de konsekvenser i spänningar av olika slag som det kan föra med sig; stora orättvisor samt sociala och ekonomiska förändringar utgör i sin tur grogrund för nationalism och främlingsfientlighet.

Vi får inte göra kampen mot klimatkrisen till en avpolitiserad individfråga, utan det gemensamma arbetet är centralt för att samhället ska ställas om på ett sätt som stärker både grundläggande mänskliga rättigheter och demokratin. Det är viktigt att tänka på att de förändringar som krävs för att förhindra en klimatkatastrof också innebär en möjlighet att förändra fattiga människors liv till det bättre, att stärka mänskliga rättigheter och att stärka demokratin. I detta arbete är fredsrörelsen en viktig del.

VILL DU LÄSA MER OM HUR MILITARISMEN OCH KLIMATKRISEN HÄNGER IHOP, LÄS MER HÄR: https://www.svenskafreds.se/upptack/fred-och-sakerhet/sa-hanger-militarismen-och-klimatkrisen-ihop/

Foto från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen