This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Aktivister återplanterar skog utan tillstånd i Ulleråker – XR Sverige

Aktivister återplanterar skog utan tillstånd i Ulleråker

PRESSMEDDELANDE

Onsdagen den 26 april kommer Extinction Rebellion Uppsala utan tillstånd återplantera skog i Ulleråker som avverkades av Uppsala kommun 2022. Aktivisterna kräver att kommunen skyddar och återställer skogen i Ulleråker och ser till att Uppsalas utbyggnad inte skadar Uppsalas biologiska mångfald.

Nu på onsdag tar Extinction Rebellion Uppsala saken i egna händer och planterar inhemska växtarter i före detta skogsmark. Klimataktivister, naturälskare och grannar samlas i en skog vid Dag Hammarskjölds väg för att kräva att den skyddas. Demonstranterna återbesöker en skogssträcka som trots fynden av den hotade cinnoberbaggen fälldes i mars 2022 och sedan förvandlades till en byggarbetsplats. Istället för att bygga vägar borde kommunen återställa den skog som avverkats och skydda resterande delar.

“Skogen har växt i århundraden innan kommunen beslutade att ersätta den med betong. Idag försöker vi återställa en del av den skada som Uppsala kommun gjorde när de högg ner mäktiga träd, grävde ut deras rötter, lät undervegetationen dö och planade ut marken. Förhoppningsvis kan de träd som planteras idag efter många år bli habitat för sällsynta arter igen. Vi vädjar till Uppsala kommun: skydda Uppsalas naturvärden! Sluta bygga ut Uppsala på bekostnad av dess biologiska mångfald!” säger Annika, aktivist i Extinction Rebellion som deltar i onsdagens aktion.

Protesten riktar sig mot kommunala planer på att avverka den del av Kronparken som ligger söder om Vårdsätravägen och Kungsängsleden. Skogen är tänkt att ge plats åt en utbyggnad av Dag Hammarskjölds väg, en dagvattendamm och ett nytt bostadsområde i Ulleråker. Den upp till 300 år gamla tallskogen är unik inom Sverige och väldigt skyddsvärd. Den erbjuder en livsmiljö för många hotade arter. Exempel på värdefulla arter i skogen är Upplands landskapsinsekt, cinnoberbaggen, sällsynta svampar, som den sårbara svampen rynkskinn, och fågelarter som minskar i antal, såsom den fridlysta spillkråkan. Förutom den biologiska mångfalden har skogen en viktig roll för Uppsalabor, som vistas där för att plocka svamp, cykla mountainbike och gå på helgpromenader.

Bakgrund om kommunens projekt som hotar skogen

Två olika projekt hotar just nu de biologiskt värdefulla skogarna nära Ulleråker. För det första kräver bygget av Kvarteret Vinghästen avverkning av nästan hela skogen på östra sidan av Dag Hammarskjölds väg. Detta projekt stoppades november 2022 av Länsstyrelsen, som bedömer att den skyddade cinnoberbaggens livsmiljö är hotad. Uppsala kommun har dock ännu inte ställt in sina planer på byggandet av kvarteret Vinghästen och kan komma att söka dispens.

För det andra planerar kommunen att bygga ut Dag Hammarskjölds väg med extra körfält. Detta projekt innebär avverkning av en flera meter bred remsa av skogen på båda sidor om gatan. Utbyggnaden av Dag Hammarskjölds väg kräver dessutom byggnation av en dagvattendamm. Denna damm kommer att anläggas i den västra sidan av skogen, som gränsar till Hammarby Kyrkogård, och medför avverkning av ytterligare träd, vilket naturreservatet Gula Stigen har gjort undantag för. Eftersom en miljökonsekvensbeskrivning och andra viktiga utvärderingar inte har presenterats av Uppsala kommun har Länsstyrelsen tills vidare stoppat projektet tills den saknade informationen har lämnats in.

Bakgrund om Extinction Rebellion Uppsala

Extinction Rebellion Uppsala är en lokal grupp som använder ickevåldslig civil olydnad  för att protestera mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Presskontakt:
Henrik: 0700638289