Fler pressbilder

Pressmeddelanden

Danstävling i Göteborg – de dansar för att rädda liv

September 8, 2021

På fredag möts Göteborgs dansvärld och klimatrörelsen Extinction Rebellion på Frilagret i Battle for a future. När nu coronarestriktionerna upphört kommer Frilagret att fyllas med musik, energi och människor som sett fram emot att få dansa tillsammans igen. I ett all style battle riktas uppmärksamheten mot klimatkrisen när unga människor dansar för livet på jorden […]

Läs mer

Just nu pågår en aktion vid Lundin Energys kontor i Oslo

August 26, 2021

Under förmiddagen genomförde aktivister från Extinction Rebellion en satirisk aktion mot Lundin Energy (f.d. Lundin Oil) i Oslo för att uppmärksamma bolagets försök att framställa sig själva som miljövänliga, trots att deras verksamhet är djupt problematisk i dagens klimatkris. Aktivister utklädda till representanter för Lundin Energys gick in på huvudkontoret för att fira bolagets nya […]

Läs mer

Extinction Rebellions aktionsvecka i Oslo inleds i dag 23 augusti med XR Ung – Parad för livet. Olje- och energidepartementet ockuperat!

August 23, 2021

Måndagen den 23 augusti inleder Extinction Rebellion ett uppror  i Oslo: för en livskraftig framtid – utan fossil energi. XR Ung ledde paraden “Vi vill ha en framtid”, som började i Vigelandsparken kl 10 slutade vid Olje- och energidepartementet. Arton unga aktivister ockuperar nu departementet och planerar att fredligt sitta kvar tills deras krav blir hörsammade. […]

Läs mer

Klimataktivister hänger upp enorm banderoll på Svinesundsbron

August 21, 2021

Tidigt i morse klättrade aktivister från Extinction Rebellion upp i metallstänger på Svinesundsbron mellan Sverige och Norge och hängde ner en enorm banderoll i dimensionerna 10 x 3 m. På banderollen står texten”Norsk olje dreper. Nordic Rebellion 22 – 29 aug. Extinction Rebellion”. Syftet med aktionen var att markera starten på Nordic Rebellion i Oslo […]

Läs mer

Korta fakta

Epost: media@extinctionrebellion.se

Flickr: Extinction Rebellion Sverige

Sociala medier

Facebook: Extinction Rebellion Sverige

Twitter: @ExtinctionR_SV

Instagram: extinctionrebellionsv

Youtube: Extinction Rebellion Sverige

1. TALA KLARSPRÅK

Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

2. AGERA NU

Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

3. STÄRK DEMOKRATIN

Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Den 31 oktober 2018 samlades människor utanför det brittiska parlamentet för att deklarera uppror mot sin regering. Initiativtagarna väntade sig ett par hundra deltagare. I stället kom 1500. Energin var påtaglig.

Under de följande veckorna växte rörelsen snabbt. Sex tusen brittiska aktivister blockerade, på fredlig väg, fem av Londons största broar. De planterade träd utanför parlamentet, limmade fast sig vid grindarna till Buckingham Palace och läste upp ett brev till drottningen. Aktionerna skapade stor publicitet och slog an hos aktivister på andra platser. I Sverige hölls de första aktionerna redan några veckor efter det första mötet.

Projektet Extinction Rebellion svarade på ett djupt behov av gemenskap och solidaritet. Upproret har plockats upp i många länder, från Solomonöarna till Australien, från Spanien till Sydafrika, från USA till Indien. Fler platser tillkommer hela tiden. Så också i Sverige där det finns aktiva grupper i städer över hela landet.

Extinction Rebellion (XR) är en decentraliserad organisation som är uppbyggd av självständiga arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper har ofta en lokal förankring till en ort eller region, och har som regel en tydligt uppgift — aktion, regenerativ kultur, mediearbete, etc. Arbetsgrupper är knutna till varandra i ett nätverk. XR strävar efter att vara inkluderande

Det ramverk som vi använder för vårt arbete och struktur kallas SOS – självorganiserande system. Att vi kan organisera oss på det här sättet bygger på att vi alla har gemensamma mål. Vi delar ut mandat för olika roller och grupper som gör att alla vet vad de har ansvar för och har rätt att besluta om. Vi konsulterar varandra innan beslut tas, ser till att informera kontinuerligt så att vi kan lita på varandra.

Gemensamma beslut kan tas på stormöten där alla som vill deltar eller koordinationsmöten dit de olika lokalgrupperna eller arbetsgrupperna skickar representanter.

Email: media@extinctionrebellion.se

Flickr: Extinction Rebellion Sverige

Social media:

Facebook: Extinction Rebellion Sverige

Twitter: @ExtinctionR_SV

Instagram: extinctionrebellionsv

Youtube: Extinction Rebellion Sverige

Our Demands

1. Tell the Truth

The government must declare a climate and ecological emergency, working with other institutions to communicate the urgency for change.

2. Act now

The government must act now to reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2025 and to halt biodiversity loss.

3. Go Beyond Politics

The government must create and be led by the decisions of a Citizens’ Assembly on climate and ecological justice.

Our History

On 31st October 2018, we assembled on Parliament Square in London to announce a Declaration of Rebellion against the UK Government. We were expecting a couple of hundred people. Instead, 1500 came to participate in peaceful civil disobedience. The energy was contagious!

The next few weeks were a whirlwind. Six thousand of us converged on London to peacefully block five major bridges across the Thames. We planted trees in the middle of Parliament Square, and dug a hole there to bury a coffin representing our future. We super-glued ourselves to the gates of Buckingham Palace as we read a letter to the Queen. Our actions generated huge national and international publicity and, as news spread, our ideas connected with tens of thousands of people around the world.
The XR project was resonating with a deeply felt need for community and solidarity. “We are the ones we’ve been waiting for,” we chanted! Dozens of countries now have groups springing up, from the Solomon Islands to Australia, from Spain to South Africa, the US to India. In Sweden, we have active groups in many cities from the South to the North.

Our Structure

Extinction Rebellion (XR) is a decentralized organisation which consists of independent working groups. These working groups often have a local affiliation to a city or a region, and as a rule have a defined task — e.g. action planning, regenerative culture, media work, etc. Working groups are connected to each other through a network. XR strives to be an inclusive organisation.
The structure we use for our work is called Self-Organising System [https://extinctionrebellion.uk/wp-content/uploads/2019/09/Self-Organising-System-One-Pager.pdf] We are able to organize ourselves in this way because we are striving for the same objective. We assign mandates to roles (functions) and groups which assures that everybody knows their responsibilities and rights to make decisions. We consult each other before making decisions, ensure to inform each other on a continual basis so that we can trust each other.
Common decisions are taken either at general assemblies where everybody who wants can participate or at coordination meetings, to which working groups send representatives.