This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

NÄR BINA TYSTNAR DÖR VI – XR Sverige

NÄR BINA TYSTNAR DÖR VI

Lördagen 3 juli samlades vi i Göteborg för en stor konstaktion för att uppmärksamma den pågående utrotningen av arter på jorden och uppmana regeringen till att kriminalisera ekocid (storskalig miljöförstörelse).Kampen mot utrotningen känns extra aktuell just idag där vi samlats trots värmen, som inte är någonting i jämförelse med dödshettan som pågår i västra Kanada just nu. Sådana dödsvågor kommer att bli mycket vanligare i framtiden och stora områden på jorden kommer att bli obeboeliga innan dagens barn ens har fyllt 30, om vi inte drastiskt ändrar kurs NU! För det är inte för sent. Vi måste fortsätta kämpa för varje tiondels grad!