This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Malin – XR Sverige

Malin

Tillsammans med fyra andra klimataktivister, ställdes Malin Ivarsson inför rätta i torsdags 17 augusti 2023. Cirka en kvart efter avslutad rättegång så fick hon sin dom: 30 dagsböter och tusen kronor till Brottsofferfonden. Läs Malins starka plädering som hon höll i slutet av sitt livs första rättegång.

”Vetenskapen är tydlig – vi är i ett klimatnödläge. Människor dör och skadas redan idag, de redan utsatta drabbas hårdast och de ekosystem som allt levande är helt beroende av slås ut i allt högre takt. Människor tar sina liv på grund av detta. Andra drabbas av ångest, depression, trauman. Och Sveriges regering ökar utsläppen, trots internationella överenskommelser och löften både på nationell och kommunal nivå. Både de politiker som styr och de lagar vi har skyddar och upprätthåller den verksamhet som driver på klimatkatastrofen. Jag är så rädd för framtiden och sörjer det vi förlorar idag. Vad kan jag som medborgare göra då? Ska jag bara minska mitt eget klimatavtryck och se på?

Jag vill inte behöva demonstrera och blockera. För två år sedan var jag övertygad om att jag inte är en person som kan eller vågar det. Men på en föreläsning om klimatkatastrofens konsekvenser förrförra vintern ställdes frågan “nu när du har den här kunskapen är du ansvarig. Hur väljer du att agera?” Det blev svårt att försvara min passivitet inför mig själv. Jag tänkte på andra tillfällen i historien när civilsamhället tvingat fram rättvisa och förändring, till exempel medborgarrättsrörelsen eller frågan om kvinnlig rösträtt. Vilken människa hade jag velat vara om jag levt då? Vad behöver jag göra idag för att kunna se dagens barn i ögonen i framtiden, de som sannolikt kommer uppleva en temperaturökning runt 3 grader? De som kommer fråga oss: “Ni visste vart det skulle leda, hur kunde ni låta utsläppen fortgå?”. Jag insåg att jag har en moralisk skyldighet att göra motstånd mot det som dödar och försöka få samhället att agera, trots att det skapar obehag.

Nu har jag istället inför er tvärtom tvingats argumentera för min rätt att göra precis det här. Rätten att störa en liten del av fossilindustrin en liten stund, vilket bör ställas i proportion till att den tar livet av både människor och allt liv på planeten. Ni ska pröva om jag begått ett brott. Jag menar att jag inte har det. Jag avstod från att flytta på mig trots att polisen krävde det och varnade för påföljd. Men det är fossilindustrin och det är makthavarnas passivitet som är kriminell.

Jag har varit så nervös för idag, även om jag var fullt medveten om att demonstrationen skulle kunna leda precis hit. Jag förstår också att det kan leda till en dom och påföljd. Men det skrämmer mig inte lika mycket som tanken på att ställas öga mot öga mot den vars liv och hälsa redan idag förstörs av klimatförändringar, få frågan “hur valde du att agera, du som visste?” och svara att jag inte vågade göra motstånd.

Framtida generationer och historien kommer döma oss alla så småningom. Det kommer frågas: ’De visste allt detta om klimatkatastrofen, så varför agerade de inte?’ Nu är jag nyfiken på hur ni själva, med den här kunskapen om klimatkatastrofen, kommer välja att agera på det.”

P.s. Efter alla rättegångarna för dagen var klara åkte Malin, tillsammans med många andra aktivister, tillbaks till ”brottsplatsen” för att åter igen blockera oljan som fortsätter att flöda. Malin var en av de första, tillsammans med fjorton andra, som blev gripen och förhörd av polisen. Nu väntar en ny rättegång för henne i Göteborgs tingsrätt.