Red Rebels Sverige

Red Rebels Sverige är del av Red Rebel Brigade som finns i ett 50-tal länder. Vi är en internationell performancegrupp ägnade åt att belysa den globala miljökrisen och ge stöd åt XR och andra grupper som kämpar för att rädda mänskligheten och alla arter från massutrotning. Vi är en del av aktioner. Vi rör oss långsamt och synkront i en fridfull gemenskap och närvaro på platsen. De flammande röda dräkterna täcker oss från topp till tå, tyg och band fladdrar i vinden. Den röda färgen symboliserar blodet vi har gemensamt med andra varelser. Rött betyder också Kärlek och Vrede. Ögonen är sminkade i svart och vitt och säger: “Vi blundar inte för sanningen”. Men vi förblir lugna och stilla mitt i stormen. Vi bygger en gemenskap grundad på andliga värden: Medmänsklighet – Mod – Medvetande. 

Det finns i dag Red Rebels-grupper på fyra orter i Sverige: Gotland, Stockholm, Umeå, Ånge. 

Facebookgrupp

Gotland: redrebelgotland@gmail.com
Stockholm: 2.eklof@gmail.com
Umeå: ylva@krylla.com
Ånge: kjerpbenjamin@gmail.com