This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Var med och planera höstens aktioner! Konferens 29 juni – XR Sverige

Var med och planera höstens aktioner! Konferens 29 juni

(For English, scroll down)

Andra nationella konferensen. 29/6, kl 11.00

På Extinction Rebellion Sveriges förra konferens 9/6 bestämdes att vi ska delta i den internationella mobiliseringen inför Berlinaktionen i höst, men vi kommer också organisera en upptrappning nationellt. Planer för en blockad av Öresundsbron är redan igång av XR Skåne! Vi beslutar om aktionsscenarion och tillsätter aktionsgrupper. Inför mötet uppmuntrar vi alla att komma med sina bästa aktionsidéer, så vi under mötet kan besluta om dessa.

Läs hela inbjudan här!

Styr upp ett möte med din lokalgrupp, droppa in online.

Mötet hålls på svenska med separat länk för översättning.

Videolänk till mötet

Videolänk där mötet översätts till engelska

Vi ses snart!

Second national conference

29/6 11 am

During the last conference on the 9th of June we decided to take part in the international mobilization in Berlin this autumn. We will also organize a national escalation. Plans for a blockade of Öresundsbron are already underway in XR Skåne!

During this second national conference, we will decide on action scenarios and form action groups. Prior to the meeting we encourage all to come up with their best action ideas, so that we can decide on these during the meeting.

Read the full invitation here!

Book a meeting with your local group and drop in online.

The meeting will be in Swedish with separate links for English translation.

Link to main video meeting

Link to meeting with English translation

See you soon!