This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

XR Sverige trappar upp inför valet – XR Sverige

XR Sverige trappar upp inför valet

Under valåret 2022 kommer klimatrörelsen Extinction Rebellion att genomföra flera större aktioner mot det fossila samhällsmaskineriet. Det genomgående kravet för aktionerna är att stoppa alla fossila subventioner omedelbart. Detta som ett första, i sammanhanget litet, steg mot rörelsens andra huvudkrav AGERA NU.

Året kickstartar med en tredje nationell flygaktion mot regeringens ekonomiska stöd av flyget i slutet av februari. I slutet av mars kommer de yngre aktivisterna i XR, XR Youth, att organisera en aktion i Stockholm. I april blir det en flera dagar lång nationell aktion i Stockholm, som är öppen för alla att delta i. I slutet av juni genomför XR aktioner mot fossilindustrin i Sveriges fossila huvudstad Göteborg. När valet närmar sig kraftsamlar XR till den andra nationella aktionen i Stockholm.

Aktionerna under året har fredlig civil olydnad med massdeltagande som huvudsaklig taktik. Det är XR:s metod eftersom fredlig civil olydnad historiskt varit avgörande för att förändra samhället.

Tidslinje för XR Sverige fram till valet

  • Slutet av februari – Nationell flygaktion
  • Månadsskiftet mars/april – XR Youth aktion i Stockholm
  • April – Den första allmänna aktionen i Stockholm
  • Juni – Aktion mot fossilindustrin i Göteborg
  • Augusti-September – Den andra allmänna aktionen i Stockholm

Presskontakt

För frågor om flygaktionen:

Pontus Bergendahl, 070 914 62 24, pontus.bergendahl@gmail.com

För frågor om den första allmänna aktionen i april:

Elvin Landaeus Csizmadia, 0737473444, elvinlandaeuscsizmadia@gmail.com

För frågor om aktion mot fossilindustrin i Göteborg:

Kristina Ros, k.ros@bahnhof.se, 0734 347275

För andra allmänna frågor:

Email: extinctionrebellionsv@riseup.net