This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Week of action for social and climate justice – XR Sverige

Week of action for social and climate justice

Över 30 organisationer, grupper och rörelser bjuder in till en aktionsvecka för social och klimaträttvisa mellan den 15 – 22 september.

Ett nätverk av gräsrotsrörelser och organisationer kallar till en aktionsvecka för social och klimaträttvisa (som går under namnet ”Week of action for social and climate justice”) i hela landet mellan den 15 och 22 september.

“Alla behövs, alla är välkomna. Vi riktar oss till alla som tar de sociala och ekologiska kriserna på allvar, är oroliga och vill agera. Vi måste kroka arm!” säger Sima Nasizadeh från Extinction Rebellion.

Organisatörerna uppmuntrar alla – solidariska nätverk, skolklasser, aktionsgrupper, idrottsföreningar, gräsrotsrörelser, fackförbund samt individer och grupper från alla delar av samhället – att delta. Det kan handla om att organisera egna aktioner, strejker, workshops, civil olydnads-aktioner, massdemonstrationer, föreläsningar, konstprojekt, sociala event och så vidare. Alla inbjuds att hitta sitt sätt att agera. Dessutom sammanfaller starten på veckan med den globala fredagsstrejken den 15:e september.

Aktionsveckan uppmärksammar att social rättvisa och klimaträttvisa är tätt sammankopplade. “Vi kan inte lösa klimatkrisen utan att ta upp sociala orättvisor; och tvärtom”, säger Christofer Kebbon från Fridays For Future.

Därför utgår aktionsveckan från en intersektionell värdegrund som bygger på bland annat antirasism, feminism och ekologiska rättviseperspektiv för att arbeta tillsammans i ett partipolitiskt obundet nätverk. Inom nätverket ryms en mångfald av demokratiska, ansvarsfulla och ickevåldsliga metoder.

“Vi vill arbeta tillsammans för att ställa om systemet för ett värdigt liv inom de planetära gränserna”, säger Esmeralda Sjögren från Momentum.

Det behövs ingen formell anmälan. Alla kan planera sina egna aktioner; och även sprida idén i alla delar av landet och internationellt.

“Vi ska bli en enad kraft. Vi accepterar inte längre tystnaden och bortförklaringarna, lidandet och orättvisan! Vi behöver få hela samhället att behandla de här nära sammanlänkade kriserna som just kriser”, säger Agnes Hjortsberg från Aurora.

Kontaktperson:

Caroline Andrén
0703 78 76 92
c.s.andren@gmail.com

Veckan är organiserad av nätverket “week of action” som i skrivande stund består av medlemmar och aktiva i:

Allians för Rättvis Klimatomställning, ARK
Allt åt alla
Alternativ Stad, Jordens Vänners lokalgrupp i Stockholm
Architects Climate Action Network
Artister för Miljön
Aurora
Barnfonden
Cykelkarnevalen
Equmeniakyrkan
Extinction Rebellion Sverige
Extinction Rebellion Göteborg
Extinction Rebellion Malmö
Fridays For Future Sverige
Fridays For Future Borås
Fridays For Future Göteborg
Fridays For Future Lund
Fridays For Future Stockholm
Fridays For Future Sundsvall
Fältbiologerna
Greenpeace
Klimataktion
Klimataktion Skåne
Klimataktion Stockholm
Klimatriksdagen
Klimatvandra2023
Miljöjuristerna
Momentum
Parents For Future-Karlskrona
People For Future Sverige
Pull the plug-nätverket
Rebellmammorna
Researchers Desk
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Scientists For Future / Forskare För Framtiden
Svenska Kyrkan, Stockholms stift
Ta tillbaka framtiden
Take Concrete Action
Urbergsgruppen
Återställ Våtmarker