This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Vägblockad i Lund för att uppmärksamma klimatkrisen – XR Sverige

Vägblockad i Lund för att uppmärksamma klimatkrisen

Pressmeddelande, 18 augusti 2019

Under söndagen 18 augusti utförs en civil olydnadsaktion i form av en vägblockad vid Kung Oskars bro i Lund. Det är den internationella klimatrörelsen Extinction Rebellion som ligger bakom blockaden, som har anordnats för att visa på allvaret i den situation vi befinner oss i.

“Syftet med denna aktion är att skapa en tillfällig störning i den vanliga vardagen, en störning som inte är någonting i jämförelse med den systemkollaps vi har framför oss om vi inte gör något. Vi vill att folk ska förstå att vi inte kan fortsätta som vanligt när vi är på väg mot en klimatkris“, säger Axel Kaijalainen, 23, en av deltagarna under söndagens vägblockad.

Sent på söndagsförmiddagen dyker en grupp klimataktivister upp på en trafikerad bro i centrala Lund. Gruppen tillhör den globala rörelsen Extinction Rebellion, vars timglasformade symbol syns på så väl tröjor som mössor och flaggor bland individerna. Gruppen går ut och ställer sig i vägen för passerande bilar med en lång banderoll framför sig. På banderollen står det Rebel for life, som syftar till att vi är på väg mot utrotning och vi måste börja agera nu innan det är för sent.

Rörelsen Extinction Rebellion (XR) kräver omedelbara krislösningar för klimatet. Initiativet lanserades i Storbritannien i oktober 2018 och har sedan dess fort spridits världen över. Fredlig civil olydnad används som metod för att väcka allmänhetens och politikernas medvetenhet om klimatkrisen.

“Vi är trötta på att titta på när makthavarna inte gör vad som krävs för att stoppa koldioxidutsläppen och säkra våra barn och barnbarns framtid“, säger Hedvig Larsson, 22, aktiv i rörelsen sedan december förra året.

Extinction Rebellion spreds till Sverige i november 2018 och har sedan dess startats upp lokalt på mer än tio platser runtom i landet. Lokalgruppen i Skåne är den största nationellt och växer hela tiden. Globalt har rörelsen redan anhängare i samtliga världsdelar och har redan lyckats få flertalet länder att utlysa klimatnödläge – däribland Storbritannien, Frankrike och delstaten New York i USA. Målet är att även Sverige ska göra detsamma.

”Vi märker att det finns ett stort intresse och att vi är många som känner en djup oro och ilska över politikernas oförmåga att agera. Nu måste de börja tala om krisen på allvar och ta ansvar för den”, fortsätter Hedvig.

Söndagens aktion är inte den första eller sista som rörelsen utför i Sverige eller Skåne. Målet är ett globalt uppror som växer till den nivån att det inte längre går att ignorera.