This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Uttalande om händelser i klimatrörelsen de senaste veckorna – XR Sverige

Uttalande om händelser i klimatrörelsen de senaste veckorna

Reviderad version av texten: September 16, 2022

Den senaste tiden har det skett flera saker som skakat om både klimatrörelsen och allmänheten. Under de senaste månaderna har flera olika klimatgrupper drabbats av hårdare repression från ordningsmakten. Därutöver har en blockad utförd av Återställ Våtmarker måndagen den 29 augusti lett till att en ambulans blev försenad, något som lett till starka mediala och politiska reaktioner. Vi lever i en tid där läget allt mer trappas upp: klimatkrisen eskalerar, klimataktioner blir mer radikala och myndigheternas svar på dessa aktioner alltmer repressivt. Det enda som inte trappas upp är statens faktiska hantering av klimatkrisen. 

Följande är ett uttalande som beskriver vad ett flertal aktivister i Extinction Rebellion Sverige tänker om dessa händelser. Notera dock att vi är en decentraliserad organisation utan styrelse eller ledare och därför inte kan komma med ett officiellt uttalande som talar för samtliga aktivister i XR. 

Polisiära och rättsliga händelser

Vi ser just nu en oroväckande trend där aktivister inom olika delar av klimat- och miljörörelsen och även journalister som rapporterat om aktioner behandlas alltmer repressivt av polisen och rättssystemet. 

Detta är ett antal av de senaste veckornas händelser:

  • Vid en motorvägsblockad på Södra Länken som genomfördes tillsammans av Återställ Våtmarker och Extinction Rebellion den 22:e augusti i år beslagtogs utrustning från en svensk journalist och en tysk filmare. Journalisten, som var ute på uppdrag av SVT, greps av polisen och fick tillbringa nio timmar i en poliscell och var tvungen att klä av sig naken. Reportrar utan gränser reagerade starkt på att polisen visade en sådan bristande respekt för pressfriheten och det grundlagsskyddade källskyddet. [1]

  • Sex finska aktivister greps av gränspolisen i augusti när de var på väg till en demonstration mot Cementa på Gotland som anordnades av nätverket Take Concrete Action och fördes till förvaret i Märsta. De hade vid tillfället för gripandet inte gjort något olagligt. Bland dem fanns 24-åriga medicinstudenten Anders. Han hölls frihetsberövad i fyra dygn utan möjlighet att bemöta anklagelserna som riktades mot honom. Efteråt sattes han på färjan tillbaka och har nu blivit belagd med inreseförbud till Sverige under två års tid. Detta agerande från polisen har fördömts av svenska och finska Amnesty [2].

    Samtidigt hindrades en buss från Danmark på väg till Gotland vid gränsen och en grupp som väntade i Malmö på samma buss blev kontrollerad av polis utan giltig motivering. [3]

  • Under de två sista veckorna i augusti anhölls 20 personer, varav 18 svenska och två tyska, efter att ha deltagit i motorvägsblockader med Återställ Våtmarker och Extinction Rebellion. 17 av dem har därefter häktats. Detta är så långt vi vet första gången klimataktivister häktas i Sverige. Återställ Våtmarker är del av ett internationellt nätverk som går under namnet A22 Network och hittills är aktiva i nio länder [4]. Bland dessa länder sticker Sverige ut genom den hårda behandling som sätts in mot aktivisterna. I grannlandet Norge har ingen vare sig blivit häktad, misstänkt eller dömts för sabotage efter att ha blockerat trafiken på en motorväg.  

Den utveckling vi ser är skrämmande för alla aktivister, oavsett rörelse. Tendensen hos den svenska polisen är oroande, men det är också bekymmersamt att så få andra samhällsaktörer reagerar på att polisen så tydligt överträder sina rättsliga befogenheter. 

Även internationellt har man kunnat se en trend av att fredliga protester kriminaliseras. [5] 

Relationen mellan Extinction Rebellion och Återställ Våtmarker

Extinction Rebellion Sverige (XR) och Återställ Våtmarker (ÅV) är två olika rörelser, som vid två tillfällen samarbetat med gemensamma aktioner i form av motorvägsblockader. En del personer har också valt att vara aktiva i båda rörelserna. Då frågor om detta inkommit, specificerar vi att XR inte medverkade vid de aktioner som ÅV genomförde den sista veckan i augusti på E4:an i Stockholm. 

Att en ambulans försenats under utryckning är allvarligt. Vi är kritiska till att aktionen genomfördes på en plats som genom sin anslutning till ett sjukhus ökade risken för att en sådan situation kunde uppstå. Vi förstår att det händelseförloppet aldrig var intentionen och litar på ÅV:s egna uppgifter om de åtgärder de vidtar för att undvika risken att blockera utryckningsfordon. Detta inklusive att själva alltid meddela sin position till Polisen, flytta sig skyndsamt vid blåljus och även ha erbjudit förhandsinformation till SOS Alarm. I enlighet med de ickevåldsliga principer både ÅV och XR agerar efter är det en självklarhet att göra så mycket som möjligt för att minimera risken att någon utsätts för fara genom våra aktioner. 

Metoder

Inom både XR och klimatrörelsen i stort är vi djupt angelägna om att använda de fredliga metoder som är bäst lämpade att nå den förändring som krävs. Vi vet att vad som gjorts hittills inte varit tillräckligt och att vi har alltför kort tid kvar för att använda annat än de mest effektiva metoder vi har tillgång till. 

Fredlig civil olydnad har historiskt varit en framgångsrik metod för att åstadkomma snabba samhällsförändringar. Utan den hade Indien inte haft sin självständighet med relativt liten blodspillan och den bidrog starkt till att svarta i USA utvidgade sina medborgerliga rättigheter. I Sverige har klimatrörelsen med användning av civil olydnad stoppat Preems planerade utbyggnad i Lysekil och hindrat nedhuggandet av Ojnareskogen.

Vår användning av civil olydnad som metod är inte dogmatisk och vi diskuterar vi ständigt våra metodval. Vi bygger våra val på tillgänglig erfarenhet och forskning. Samtidigt är det ett faktum att den klimatkris vi befinner oss i, liksom förstörandet av biologisk mångfald, är av aldrig tidigare skådade proportioner och ingen med säkerhet kan veta vilka vägar som kommer leda till nödvändiga samhällsförändringar. 

Vad vi vet är att fredlig civil olydnad är en viktig del av en levande demokrati, vilket även är fastslaget i en statlig offentlig utredning. Samtidigt hör vi partiledare och andra politiska röster kräva hårdare straff mot klimataktivister. Vi måste ställa oss frågan om vilket samhälle det är man förespråkar om man vill förhindra den demokratiska rätten att protestera? 

Valet att delta i den här sortens aktioner

Ingen tycker om att göra störande aktioner, att utsätta sig för hot och hat, riskera våld, böter, häktning och kanske till och med fängelsestraff. De som gör det gör det för de känner att de måste. De senaste decennierna har utsläppen fortsatt att kraftigt öka, samtidigt som  hela världssamfundet varit väl medvetna om krisen. Aktivister som tar stora personliga risker gör det eftersom hela samhället enträget ignorerar det faktum att vi befinner oss  i en alltmer akut klimatkris. Omställningen har knappt börjat trots att upphettningen äventyrar mänsklig civilisation. Ingen i maktposition kan säga att de inte haft tillgång till den kunskap som är nödvändig för att inse behovet av att agera. 

Framtiden och vad vi ser

I takt med att klimatkrisen förvärras kommer människor att bli alltmer desperata. Om inte omställningen börjar på allvar kommer vi i stället tvingas till en okontrollerad, ofrivillig omställning alltmedan samhället degraderas. Antalet klimataktioner kommer att öka i takt med att klimatkrisen eskalerar och politikerna förblir passiva. Risken är stor att människor i en sådan desperat situation frestas att ta till våld. Därför är fredlig civil olydnad en viktig och nödvändig protestmetod i ett demokratiskt samhälle. Försvarandet av rätten att utföra fredlig civil olydnad är också att försvara demokratin. 

“Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels” – António Guterres, FN:s generalsekreterare. 

Vi står i solidaritet med den personliga uppoffring som gjorts av alla de som häktats och de som suttit anhållna länge och genomgått häktningsförhandling. Vi ser att oberoende av skilda meningar kring metodval, är klimatkampen beroende av att vi står enade i solidaritet med varandra. Krisen eskalerar och politiker fortsätter att blunda. Nu mer än någonsin behövs personer som trots sina egna risker fortsätter att kämpa. 

Källor/vidare läsning: 

[1] Reportrar utan gränser: 

[2] Amnestys uttalande om Anders Brandt 

[3] Om polisens agerande mot deltagare i Take Concrete Action

https://www.instagram.com/p/ChpOLNEjhwQ/

[4] Om A22 Network  

https://www.declareemergency.org/support-civil-resistance-globally

[5] Internationell trend att fredliga protester kriminaliseras https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/19/environment-protest-being-criminalised-around-world-say-experts