This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Unga klimataktivister sätter press på regeringen för att stoppa rysk olje- och gasimport – XR Sverige

Unga klimataktivister sätter press på regeringen för att stoppa rysk olje- och gasimport

Förra veckan skickade ungdomar från Extinction Rebellion Youth ett brev till statsminister Magdalena Andersson där de uppmanar till en bojkott av rysk olja och gas. Med bakgrund av kriget i Ukraina vill de se allvarligare sanktioner mot Ryssland och en snabbare omställning till ett fossilfritt samhälle. – Jag tror att Sverige blir oberoende av rysk olja och gas är det absolut viktigaste vi kan göra för Ukrainas folk, säger Elin Hansson som är engagerad i XRY.

Extinction Rebellion Youth, eller förkortat XRY, är ungdomsdelen av klimatrörelsen Extinction Rebellion. I Sverige består den av personer under 25 år från olika delar av landet, och brevet till statsministern är dess första större initiativ. I brevet trycker ungdomarna på att sanktionerna som hittills riktats mot Ryssland från Sverige och resten av världen inte har varit tillräckligt kraftfulla, vilket de menar beror på att sanktionerna inte har riktat sig mot energisektorn. Enligt siffror från BBC stod försäljning av olja och gas för nära 40% av Rysslands statsbudget 2019. 

– Jag tror att Sverige blir oberoende av rysk olja och gas är det absolut viktigaste vi kan göra för Ukrainas folk, säger Elin Hansson som är engagerad i XRY. Invasionen är ett så tydligt exempel på hur fossila bränslen och krigsföring hänger ihop, och jag hoppas det har öppnat våra makthavares ögon. Jag är fruktansvärt orolig inför framtiden om det här inte leder till en genomgripande omställning till ett fossilfritt samhälle.

Ett ytterligare krav som ställs i brevet är att den svenska regeringen ska ge ekonomiskt stöd till andra länder i Europa för att främja en rättvis och fossilfri omställning. Europeiska länder som Tyskland och Italien är långt mer beroende av rysk energi än Sverige. XRY menar att detta ger Sverige möjligheten att bli en föregångare i Europa i frigörelsen från ryskt fossilberoende. De berättar om hur de ser energiomställningen och säkerhetspolitiken som tätt sammankopplade.

– På lång sikt är klimatkatastrofen vår största säkerhetspolitiska risk, eftersom den med stor sannolikhet kommer leda till fler allvarliga konflikter, säger Sara Isaksson, en annan av ungdomarna inom XRY. –  Därför hoppas jag att regeringen är beredd att verka för ett fossilfritt, oberoende Europa. Varje sekund av politisk handlingsförlamning i den här frågan innebär att kriget och klimatkatastrofen eskalerar.

XRY avslutar brevet med meddelandet att om inget beslut tas innan den 23 mars kommer de att börja protestera. Extinction Rebellion är kända för att använda sig av fredlig civil olydnad, som kan innefatta olika sorters samhällsstörande protester.

Talespersoner tillgängliga för intervjuer:

Elin Hansson, 0722344905,
e.hansson00@gmail.com

Sara Isaksson, 0730295818,
sara.maria.isaksson@gmail.com