This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister kuppar visning av Förbifart Stockholm – XR Sverige

Klimataktivister kuppar visning av Förbifart Stockholm

Idag den 24 november under förmiddagen kommer en grupp aktivister i nätverket Extinction Rebellion Sverige att genomföra en fredlig direktaktion under Trafikverkets offentliga visning av Förbifart Stockholm-tunneln i Vinsta.

Klädda som sörjande, gravida föräldrar kommer de att uppmärksamma både hälsoriskerna med vägtunneln och den överhängande risken för katastrofala klimatförändringar om fossilberoende infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm genomförs. Aktionen kommer att utmynna i att Händelstycket ”Lascia ch’io pianga” sjungs med ny text, som begravningssång.

– Den stora omställning som behöver ske kan vara svår att föreställa sig. Men många börjar förstå att de här förändringarna – också i hur vi ser på tillvaron och vår omvärld – kommer att göra livet bättre, även för oss som är privilegierade inom dagens globala samhällssystem. Ur denna insikt och vilja till förändring växer vårt uppror, säger Marie Hässler, en av aktivisterna.

Extinction Rebellion är ett brittiskt initiativ, som uppmanar till massiva civila olydnadsaktioner för att fredligt störa fossilsamhället och det ohållbara system det vilar på, eftersom politiken hittills misslyckats med att vidta åtgärder för att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Nu har upproret nått Sverige.

Samuel Jarrick, en annan av tunnelaktivisterna, säger:

– Det märks att allt fler har insett att politikerna inte klarar att hantera mänsklighetens mest brådskande fråga. Vi behöver omedelbart ställa om samhället som under ett krig och helt fasa ut de fossila bränslena inom en tioårsperiod. Det snabbt växande upproret är ett uttryck för att människor fått nog och är beredda att agera olydigt för att hejda en katastrof.

Kontaktpersoner:
Marie Hässler, marie_hassler@hotmail.com, 070 995 77 46
Samuel Jarrick, samuel.jarrick@gmail.com, 070-995 04 39