This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Svenska kyrkan måste göra vad den kan för att rädda våra barns framtid! – XR Sverige

Svenska kyrkan måste göra vad den kan för att rädda våra barns framtid!

Rebellmammor uppvaktar kyrkomötets andra session i Uppsala.

Det är otäckt att vara småbarnsförälder i dag. Hur ska våra barns framtid se ut? Vi rusar allt snabbare mot stupet, trots forskarnas allt skarpare varningar. FN:s generalsekreterare António Guterres har skärpt tonen i sina uttalanden i takt med de allt mer alarmerande resultaten i IPCC:s rapporter. Under sommarens värmeböljor i Europa sa han bl a att vi står inför ett val: kollektiv handling eller kollektivt självmord. Inger Andersen, direktör för FN:s miljöprogram UNEP, sa vid publiceringen av en av IPCC:s rapporter att naturen kan vara vår räddare, men endast om vi räddar den först. Rapporten kommer fram till att 30-50 % av världens natur behöver skyddas för att begränsa klimatförändringarna och möjliggöra anpassning till dem. Det är de naturbaserade lösningarna som erbjuder oss en möjlighet att mildra klimatkrisen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden som är nödvändig för att upprätthålla ekosystemen som vi är beroende av. För vad vore vi utan ekosystemtjänster som frisk luft, rent vatten, syreproduktion och pollinering? I slutet av september gick Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ut med oroväckande besked om Sveriges skogar. Miljömålet Levande skogar bedöms inte uppnås, har en negativ trend och bedöms inte kunna uppnås till 2030 med dagens styrmedel. Upptaget av koldioxid i Sveriges skogar minskar till följd av ökad avverkning och minskad tillväxt. Detta i en tid när skogarnas roll som kolsänka är helt avgörande. Situationen går åt fel håll och vi rusar än snabbare mot stupet.

Genom sitt skogsinnehav på över 460 000 ha har Svenska kyrkan stora möjligheter att mildra såväl klimatkris som artkris. Svenska kyrkan har möjlighet att göra skillnad för våra barns framtid. Det som står i vägen är en förlegad tolkning av lagtexterna, och sannolikt svårigheter att bryta vanor och normer. Frågan är: vad väger tyngst i slutänden? Våra barns framtid eller motviljan mot förändring? I detta fall kommer dock förändring att ske oavsett om vi vill eller inte – frågan är vilken förändring, när och av vilken anledning. Fredliga rebellmammor uppvaktar kyrkomötets andra session i Uppsala. Vi vägrar ge upp om våra barns framtid. Vi ska göra allt vi kan för att alla barn ska ha en framtid att se fram emot och längta till. Vi hoppas att Svenska kyrkan kommer att göra detsamma. Med förtvivlat hopp om att Svenska kyrkan ska agera för våra barns framtid.

Rebellmammorna Uppsala

Bilder kommer att laddas upp här: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

Om Rebellmammorna:
Rebellmammorna är en del av Extinction Rebellion (XR), en internationell klimatrörelse som använder olika metoder såsom manifestationer, debattartiklar, konst och civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring. 

Facebooksidan för Rebellmammor i Sverige: https://www.facebook.com/groups/615576560200640

Instagram: https://www.instagram.com/rebellmammornasverige/