This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Största svenska Extinction Rebellion-aktionen hittills lockar aktivister från hela Sverige till Malmö – XR Sverige

Största svenska Extinction Rebellion-aktionen hittills lockar aktivister från hela Sverige till Malmö

Pressmeddelande, 24 augusti 2019

När havsnivåerna höjs ligger kustnära städer som Malmö dåligt till. En höjning av havsytan med några få meter kommer att lägga stora delar av staden under vatten. Lördag 24 augusti genomför Extinction Rebellion aktionen ”Flood The Streets” för att uppmärksamma den pågående klimatkatastrofen. Aktionen väntas bli XR Sveriges hittills största, och lockar klimataktivister från hela landet.

Vid klockan 11 den 24/8 samlas hundratals klimataktivister på Lördagsplan i Slottsparken i Malmö. En del kommer från olika orter i Skåne, men här syns också aktivister från bland annat Stockholm, Göteborg och Umeå. Många är klädda i blå kläder för att lyfta dagens tema – de hotande översvämningarna.

I mängden sticker en grupp rödklädda aktivister ut. Det är den nybildade svenska sektionen av International Red Rebel Brigades, en grupp aktivister som lyfter klimatfrågan och den pågående massutrotningen genom performances, gatuteater, cirkus och liknande aktioner. Den svenska gruppen genomför sin första aktion under Flood the Streets.

Under lördagen kommer grupper från Extinction Rebellion att genomföra ett antal mindre vägblockader, ta över en bro och göra om den till ett vardagsrum, samt framåt kvällen genomföra en större blockad. Syftet med alla dessa aktioner är att genom att symboliskt översvämma Malmös gator visa hur mycket vardagen kommer att störas när havsnivåerna stiger och gatorna översvämmas av vatten.


Upproret Extinction Rebellion (XR) kräver omedelbara krislösningar för klimatet. Initiativet lanserades i Storbritannien i oktober 2018 och har sedan dess fort spridits världen över.

Fredlig civil olydnad används som metod för att väcka allmänhetens och politikernas medvetenhet om klimatkrisen. Upprorets tre huvudkrav är:

* TALA KLARSPRÅK. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

* AGERA NU. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

* STÄRK DEMOKRATIN. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.