This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

#StopEUMercosur – en del av kampen för miljö- och klimaträttvisa – XR Sverige

#StopEUMercosur – en del av kampen för miljö- och klimaträttvisa

Varje tisdag framöver kommer Extinction Rebellion Sverige dela olika perspektiv och rättviserörelser som är en del av kampen för miljö- och klimaträttvisa. Detta gör vi för att lyfta fram viktiga perspektiv som klimatkampen måste ta hänsyn till. Vill din rörelse samarbeta med oss eller har du idéer på aspekter inom klimaträttvisa som bör lyftas, skriv till oss på extinctionrebellionsv@riseup.net

Denna vecka lyfter vi fram #StopEUMercosur ett samarbete som Extinction Rebellion Sverige är en del av. Igår startade den transatlantiska koalitionens aktionsvecka mot EU-Mercosur-avtalet! Läs mer i denna text av Amazon Watch Sverige:

Amazonas regnskog är enormt viktig för stabiliteten av vårt globala klimat, men kanske viktigast för de urfolk som lever där. Därför är deras kamp både en fråga om klimatkrisen och mänskliga rättigheter.

Dels är de regnskogens bästa förvaltare – det är bevisat i forskning att urfolksterritorier är bättre bevarade än naturreservat, men bara om urfolken får sina rättigheter erkända och sina territorier avgränsade. Med dessa verktyg kan de effektivt hålla inkräktare och utvinningsindustrier borta från sina marker.

Urfolken skyddar inte bara sitt hem, de skyddar också vårt globala klimat. Därför är det så enormt orättvist att de redan drabbas av klimatförändringarnas effekter. Onormala vädermönster gör att floder svämmar över och förstör hela urfolkssamhällen. Torrare klimat gör att bränder som antänds av illegala skogsavverkare sprider sig längre in i urfolkens territorier.

I takt med att mer och mer regnskog skövlas blir utkanten av Amazonas torrare och skogen som helhet förlorar sin kraft att stå emot klimatförändringar. Om utvecklingen fortsätter kan förintelsen av Amazonas bli ostoppbar.

På frontlinjen står urfolken som varje dag riskerar sina liv för sina rättigheter och vår kollektiva framtid. Klimaträttvisa går inte att uppnå utan att också urfolks rättigheter realiseras.

”Vi kämpar på frontlinjen för att skydda våra skogar, för vår överlevnad och för planeten, men vi bär redan bördan av klimatkaoset.” – Patricia Gualinga, Sarayakuledare.

Handelsavtalet EU-Mercosur tillhör en förlegad modell som svikit planeten; det tillgodoser företags intressen på bekostnad av planetens gränser och djurs välfärd, samt vidmakthåller ohållbara sociala orättvisor.

Extinction Rebellion Sverige är del av en svensk koalition som är en del av en större internationell koalition: https://stopeumercosur.org

Vi vill tillsammans påverka Sverige att agera/rösta för att stoppa handelsavtalet EU-Mercosur. Koalitionen består i dag av 13 organisationer: Extinction Rebellion Sverige, Latinamerikagrupperna / SAL, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Amazon Watch Sverige, PUSH Sverige, Regnskogsföreningen, Greenpeace Sverige, Navitas Studentförening, Fältbiologerna, Jordens Vänner / Friends of the Earth Sweden, Skiftet, Klimatriksdagen

Bild tagen av Maira Irigaray