This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Rättegångarna mot klimataktivister i Extinction Rebellion fortsätter – XR Sverige

Rättegångarna mot klimataktivister i Extinction Rebellion fortsätter

Idag ställs tre klimataktivister från Extinction Rebellion inför rätta vid Stockholms tingsrätt efter en civil olydnadsaktion vid Sveavägen i november förra året.

– Det är inte vi som borde stå åtalade här. Det är de politiker som haft makten de senaste trettio åren, som har haft all forskning och alla fakta på bordet om klimatkatastrofen och underlåtit att agera för att undvika den, säger Karin Elmgren, en av aktivisterna som åtalas.

Fredagen den 6e november stängde klimataktivister symboliskt ner socialdemokraternas och miljöpartiets partihögkvarter i Stockholm, även delar av Sveavägen blockerades. Syftet var att uppmärksamma regeringens bristfälliga klimatarbete. Brottsrubriceringen för de tre nu åtalade aktivisterna är olaga intrång efter att de gått in på ABF:s lokaler medan aktionerna pågick och hängt ut en banderoll genom ett fönster som vette mot Sveavägen och blockaden av Socialdemokraternas och Miljöpartiets kontor. Banderollen hörde till aktionen och var en del av dess narrativ.

– Sverige har skrivit under Parisavtalet och lovat att göra allt för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C, men istället har de flesta beslut de tagit gått i rakt motsatt riktning, med utökande utsläpp som följd och vi är nuläget på väg mot en katastrofal temperaturhöjning som kommer att göra stora delar av planeten omöjlig för allt mänskligt liv. Mänsklighetens överlevnad är i akut fara. Massutrotningen av arter hotar den biologiska mångfalden och den ömtåliga livsväven som allt levande är beroende av. Vi kräver att politikerna tar sitt ansvar att skydda sina medborgare, säger Karin Elmgren.

FAKTA Totalt är ett 80-tal klimataktivister från Extinction Rebellion nu åtalade för olika civila olydnadsaktioner, Bland annat är ett 40-tal aktivister åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten efter vägblockader i Göteborg våren 2019 och riskerar böter på 400.000 kronor.

I maj 2020 friades fem klimataktivister i Malmö tingsrätt efter att ha avbrutit ett möte i kommunfullmäktige. Tingsrätten menade att handlingen att kortfattat protestera under sammanträdet genom att läsa upp ett meddelande inte uppfyller kriterierna för störande av förrättning som enligt lagtexten handlar om att störa genom “våld eller oljud jämförlig handling”

PRESSTALESPERSON: Karin Elmgren, tel​​​​​​​ 0702-021618

BILDER från aktionerna i Stockholm i November 2020: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums/72157716788168741

OM EXTINCTION REBELLION
Om Extinction Rebellion: Extinction Rebellion är ett internationellt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag på 19 platser i Sverige. Extinction Rebellions tre grundkrav är:

TALA KLARSPRÅK – Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om

AGERA NU – Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025

STÄRK DEMOKRATIN – Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.