This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Rättegångar och blockader av Oljehamnen i Göteborg – XR Sverige

Rättegångar och blockader av Oljehamnen i Göteborg

Torsdag 23 november hålls ännu en i raden av rättegångar mot klimataktivister i Göteborgs Tingsrätt. Samma eftermiddag genomför Extinction Rebellion återigen en aktion för att störa införseln av olja.

I måndags släpptes FN:s senaste klimatrapport. Återigen inskärps att världen är på helt fel kurs och på väg mot katastrofala temperaturer vid nästa sekelskifte. Den centrala mekanismen i den utvecklingen är förbränning av fossila bränslen. Där är Göteborgs Hamn en kugge i hjulet. Varje år flödar 20 miljoner ton olja in via Oljehamnen i Göteborg. Människor drivs redan på flykt på grund av den verksamheten.
– Det politiska misslyckandet finns på alla nivåer – globalt, nationellt, lokalt. Göteborg har inte ens någon plan för hur den dödliga verksamheten i stadens oljehamn ska avvecklas. Därför fortsätter vi att blockera oljetransporterna, säger Kristina Ros, som är en av flera åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en aktion i oljehamnen i augusti.

Extinction Rebellion (XR) uppmärksammar höstens rättegångar genom att fortsätta att försvåra fossilindustrins transporter med nya aktioner, samma dagar som rättegångarna hålls. Efter den 23 november väntar rättegångar den 7 december och 18 januari.
– När vi hejdar flödet av olja agerar vi med nödrätt, baserat på Brottsbalken och Europakonventionen. Hälsa och egendom skadas och hotas redan idag av klimatkrisen. Nödläge råder. Jag åberopar också Barnkonventionens 6 paragraf: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, säger Kristina Ros.
Efter torsdagens rättegång kommer Extinction Rebellion att genomföra en ny blockad av Oljehamnen ungefär 17:00.

Tider för rättegången på torsdag:
15:00 Kristina Ros
Presskontakt:
Kristina Ros: 070-2021618
Bilder som är fria att använda laddas upp här: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

Om Extinction Rebellion:
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som kräver att klimatkrisen och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige och världen.

https://www.extinctionrebellion.se
www.facebook.com/extinctionrebellionsverige