This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Psykologer för Extinction Rebellion ockuperar Socialstyrelsen – XR Sverige

Psykologer för Extinction Rebellion ockuperar Socialstyrelsen

Under fredagsförmiddagen har klimataktivister organiserade av Psykologer för Extinction Rebellion tagit sig in på Socialstyrelsens kontor för en fredlig manifestation. Gruppen bestående av psykologer samt andra hälsoprofessioner och forskare, genomför en så kallad sit-in, där de tagit plats på Socialstyrelsen för att framföra ståndpunkter och föra dialog med myndigheten.

Bakgrunden till aktionen är att ett stort antal psykologer i Sverige redan år 2020 tillskrev regeringen med uppmaning om att de aktivt skulle kämpa för att hålla den globala uppvärmningen under 1.5 grader, samt bjöd in till dialog med särskilt fokus på hur barn och unga far illa psykologiskt av klimatkrisen. Regeringen har inte återkommit i frågan, och Psykologer för Extinction Rebellion menar att situationen blivit än mer akut sedan dess.

– De största vetenskapliga tidsskrifterna inom hälso- och sjukvårdsområdet, såsom the Lancet och British Medical Journal, slår tydligt fast att det största hotet mot hälsa i världen är våra ledares upprepade misslyckande med att hålla temperaturökningen under 1.5°C. Den svenska regeringen har inte på allvar påbörjat den omställning som krävs för att det ska finnas en chans att nå detta mål, och tiden rinner snabbt ut, säger Björn Paxling från Malmö.

– Socialstyrelsen är en statlig myndighet som enligt regeringen har till uppdrag att ”värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg”. Inför aktionen har Psykologer för Extinction Rebellion kartlagt hur Socialstyrelsens arbete kopplat till klimatkrisen redovisats på deras hemsida: Klimatkrisen är en hälsokris, där forskare i fjol slog fast att uppemot fem miljoner människor dör i förtid årligen på grund av klimatförändringarna, vilket skrämmande nog bara är en försmak på vad vi kommer få se redan under detta århundrade om inte omställningsarbetet inleds på allvar genast. Vi finner tyvärr att den myndighet som ansvarar för våra yrkeslegitimationer inte tycks se på klimatkrisen som en hälsokris. Om detta beror på ointresse inom myndigheten, eller att Socialstyrelsens uppdrag från regeringen inte tillåter att de tar klimatkrisen på allvar låter vi vara osagt, men vi menar att Socialstyrelsen behöver arbeta proaktivt i den här frågan, menar Britta Bäumer från Stockholm.

– Genom att ta till fredliga drastiska metoder hoppas gruppen kunna understryka hur akut frågan är. Vi kan jämföra hur Socialstyrelsen fokuserar på tobaksrökning för att minska antalet som insjuknar i lungcancer. Samma logik går att applicera på klimatfrågan – som samhälle behöver vi förändra hur vi lever för att minska antalet som blir sjuka och omkommer av klimatrelaterad problematik. Skillnaden mot rökning är att vår livsstil inte enbart drabbar oss själva och de i vår närmaste omgivning, utan allt liv på planeten, samt kommande generationer. Handlingskraften som vi såg från politiskt håll under pandemin behöver nu appliceras på klimatkrisen – det går inte att vänta längre, säger Filip Broström från Huskvarna.

PRESSTALESPERSONER

Paula Richter (070-995 40 59), Filip Broström (073-680 00 45) och Björn Paxling (0733-720229)

REFERENSER

Atwoli, Baqui, & Benfield, et al. (2021). Call for emergency action to limit global temperature increases, restore biodiversity, and protect health.

Qi, Yuming, & Tingting, et al. (2021). Global, regional, and national burgen of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: A three-stage modelling study. (2021)