This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Presskonferens om koppling mellan klimatkris, livsmedelsproduktion, kost och hälsa på Livsmedelsverket – XR Sverige

Presskonferens om koppling mellan klimatkris, livsmedelsproduktion, kost och hälsa på Livsmedelsverket

Hälso- och sjukvårdspersonal från klimatrörelsen Extinction Rebellion har bedömt att Livsmedelsverket inte kommunicerar tydligt nog om hur klimatförändringarna hotar vår livsmedelssäkerhet, samt hur mycket vår kost bidrar till klimatkrisen. De genomför därför en  klimataktion i form av en presskonferens från myndighetens lokaler. 

Aktivisterna har inför aktionen undersökt hur Livsmedelsverket arbetar med klimatrelaterade frågor inom livsmedelsområdet samt hur dessa kommuniceras. 
– Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vår granskning av myndighetens kommunikation tyder på att de spelar ner hur allvarligt hot klimatförändringarna utgör mot livsmedelssäkerheten, säger Jenny Thorold, psykolog från Falun. 

Under presskonferensen får allmänheten en saklig och forskningsunderbyggd genomgång av hur stor del av de klimatskadliga utsläppen som kommer från livsmedelsproduktionen, samt hur dessa utsläpp skulle kunna minska drastiskt. Den kost som är bäst ur klimatperspektiv genomlyses härefter utifrån hur den skulle inverka på individuell hälsa.
– Klimatförändringarna är det största hotet mot folkhälsan. Som hälsosjukvårdspersonal känner jag mig tvungen att försöka lindra skadan. Vår matkonsumtion är ohälsosam och matproduktionen har ett väldigt stort klimatavtryck. En i huvudsak växtbaserad kost är hälsosammare och betydligt bättre för klimatet, menar Terese Nilsson, läkare och doktorand från Falun. 

– Att få ner jordbrukets utsläpp är avgörande för att vi ska klara klimatkrisen. Ett förändrat klimat leder till försämrade skördar till följd av torka och översvämningar, angrepp på grödor och spridning av sjukdomar blir vanligare, och värmestress kan komma att drabba både växter och djur. Vårt beroende av importerade livsmedel och insatsvaror till jordbruket kan också bli problematiskt när extrema vädersituationer leder till avbrott i handel och infrastruktur. Livsmedelsverket behöver bidra till krismedvetenhet och helt enkelt sluta hymla, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare och doktorand från Farsta. 

PRESSTALESPERSONER

Björn Paxling (0733-720 229)

Öppet brev till Livsmedelsverket från Hälso- och sjukvårdspersonal inom Extinction Rebellion