This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Presskonferens om klimatnödläge och hot mot folkhälsan på Folkhälsomyndigheten – XR Sverige

Presskonferens om klimatnödläge och hot mot folkhälsan på Folkhälsomyndigheten

Läkare och psykologer från klimatrörelsen Extinction Rebellion har bedömt att Folkhälsomyndigheten inte talar klarspråk om hur allvarligt hotet mot folkhälsan är, samt hur bråttom det är med omställning. De genomför därför en presskonferens från myndighetens lokaler. 

Aktivisterna jämför Folkhälsomyndigetens kommunicerande och agerande i corona-pandemin, med dess aktivitet i klimatfrågan, vilket föranlett presskonferensen. 
– Befolkningen i Sverige är inte bekanta med att forskare inom hälso- och sjukvårdsområdet ser klimatförändringarna som det största hotet mot global hälsa. Här har Folkhälsomyndigheten misslyckats med sitt uppdrag att förmedla relevant information. Utan adekvat information går det inte heller att få stöd för de samhälleliga åtgärder som faktiskt krävs, menar Paula Richter, psykolog från Stockholm. 

Under presskonferensen får allmänheten en saklig och forskningsunderbyggd genomgång av vilka folkhälsomässiga risker ett rubbat klimat för med sig. Risker för liv och välmående sätts sedan i relation till vilken typ av åtgärder som krävs för att undvika de allra värsta utfallen.
– Svenska makthavare håller fast vid att 1.5-gradersmålet är rimligt att fortsatt sträva mot, samtidigt som de inte levererar en politik som har en chans att klara det målet. Folkhälsomyndigheten baserar sina rapporter på det uppvärmningsscenario som är mest troligt utifrån faktiska mätningar av växthusgaser i atmostfären. Detta innebär en temperaturökning på över 4 grader till sekelskiftet. Klyftan mellan var vi är på väg och var allmänheten tror att vi är på väg är avgrundsdjup, säger Klas Ytterbrink Nordenskiöld, läkare från Farsta. 

– De åtgärder Folkhälsomyndigheten föreslår är begränsade till så kallad “klimatanpassning”. Utifrån detta perspektiv är allt fokus på hur vi kan leva med konsekvenserna av klimatförändringarna, istället för vad vi kan göra för att förebygga dem. FNs klimatorgan IPCC är tydliga med att vårt agerande nu och under de närmaste åren kommer få mycket långtgående konsekvenser för framtidens klimat. Utifrån liv och hälsa bör vi naturligtvis prata tydligt och sakligt om vad vi riskerar och hur det kan förebyggas, avslutar Björn Paxling, psykolog från Malmö. 

PRESSTALESPERSONER

Paula Richter (070-995 40 59)