This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pappor manifesterar för klimatet på fars dag – XR Sverige

Pappor manifesterar för klimatet på fars dag

Nu startar miljöengagerade pappor över hela landet klimatgruppen Rebellpapporna. På fars dag, söndagen den 13:e november, manifesterar de i Stockholm, Göteborg och Avesta. “Klimatkrisen är akut men politiker slår dövörat till. Vi är i en situation där den nytillträdda regeringen stoppar många miljö- och klimatåtgärder, och vi har riksdagsledamöter som påstår att det inte finns vetenskapligt stöd för klimatkrisen. Det är skrämmande att den politiska debatten inte utgår från vetenskapliga fakta. Det är våra barn och ungdomars framtid som står på spel”, säger Thomas Hörberg, en av grundarna till Rebellpapporna och aktiv i klimatrörelsen Extinction Rebellion. 

En miljard barn löper redan en extremt hög risk att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser enligt UNICEF. I ett gemensamt uttalande förra året konstaterade 259 av världens vetenskapliga medicinska tidskrifter att makthavarnas misslyckande att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader är det största hotet mot människors hälsa. En undersökning publicerad i tidskriften The Lancet samma år visade att världens unga känner stark oro och hopplöshet inför framtiden eftersom vuxna inte agerar för att stoppa klimatkrisens värsta effekter.

Trots detta konstaterade klimatpolitiska rådet redan före valet att Sverige inte kommer nå sina redan lågt ställda klimatmål med dåvarande politik. De partier som nu har bildat regering har redan dragit tillbaka många miljöpolitiska åtgärder. Enligt en rad sakkunniga har de i bästa fall en otillräcklig och i värsta fall en kontraproduktiv klimatpolitik (bland annat Naturskyddsföreningen, 2022).

– Läget är akut och det globala samfundet måste agera nu. Men utvecklingen i Sverige går i stället bakåt. Många av de klimatåtgärder som tidigare lanserats, och som i sig redan var otillräckliga, stoppas nu av den nya regeringen. Med hjälp av lögner har politiker reducerat klimatfrågan till att handla om energi, och att allt vi behöver göra är att bygga ut kärnkraften, samtidigt som forskningen visar att en radikal samhällsförändring krävs. Många, framför allt män, verkar köpa detta resonemang eftersom det innebär att de inte behöver göra några förändringar i sina egna liv. Därför vill vi visa att det finns pappor som faktiskt bryr sig, som tar krisen på allvar och inte blundar för fakta”, säger Antoine Baudoin, en av Rebellpappornas grundare.

På fars dag den 13:e november genomför rebellpapporna fredliga manifestationer i Göteborg, Stockholm och Avesta för att påminna om vilken klimatkatastrof som står för dörren och att vi måste göra så mycket mer för att undvika de värsta konsekvenserna. 

Tider och platser för manifestationerna:

I Stockholm sker samlingen inför manifestationen kl. 10.00 vid Molins fontän, bakom scenen i Kungsträdgården. I Göteborg sker manifestationen i anslutning till Domkyrkoparken med start kl. 11.00. I Avesta är det samling kl. 11.45 vid Dalahästen.

Presstalesperson för Rebellpappor i Sverige 

Thomas Hörberg, tel: 070-755 97 01, e-post: lars.thomas.hoerberg@gmail.com

Filip Sundal, tel: 073-905 35 70, e-post: filip@sundal.se

Bilder från aktionerna kommer laddas upp här: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/

Källor:

https://www.unicef.org/press-releases/one-billion-children-extremely-high-risk-impacts-climate-crisis-unicef

https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00278-3

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-innebar-tidoavtalet-for-natur-och-klimat/