This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nya rättegångar och blockader av Oljehamnen i Göteborg – XR Sverige

Nya rättegångar och blockader av Oljehamnen i Göteborg

Torsdag 9 november inleds  ännu en serie rättegångar mot klimataktivister i Göteborgs Tingsrätt. Samma eftermiddag genomför Extinction Rebellion nya aktioner för att störa införseln av olja.

– Det är de fossila bolagen som Preem och ST1 som tillsammans med Göteborgs hamn borde sitta här anklagade. Den samhällsfarliga verksamheten som bedrivs i oljehamnen skyddas, medan vi som försvarar livet åtalas och döms. Hela situationen är absurd, säger Göran Boardy, som är en av de åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en aktion i oljehamnen i augusti.

Extinction Rebellion (XR) kommer att uppmärksamma de nya rättegångarna genom att fortsätta att försvåra fossilindustrins transporter, samma dagar som rättegångarna hålls: den 16/11, 23/11, 7/12, samt 18/1. 

Den 9 november kommer Göteborgs kommunfullmäktige att diskutera 2024 års budget. Ännu en budget utan planer vare sig för att avveckla stadens fossila beroende eller för att avveckla oljehamnens verksamhet, som innebär att drygt 20 miljoner ton olja importeras varje år. Verksamheten i Göteborgs hamn förvärrar det planetära nödläget och bidrar till en ökande klimatorättvisa.

– Frågan är vilka som är kriminella? Aktivister som försöker stoppa oljan från att förstöra vår planet och nu levande och framtida generationers mentala och fysiska hälsa, eller bolagen som fortsätter att tjäna pengar på oljan trots att de i årtionden har känt till att förbränning av fossila bränslen leder till en klimatkatastrof, säger Göran Boardy.

Under augusti och september prövades XR:s blockerande demonstrationer mot Göteborgs Oljehamn, som genomfördes den 26 maj i år, i 14 rättegångar. De åtalade menade att de fossila bränslenas katastrofala konsekvenser för liv, hälsa och egendom är just den sortens nödsituation som aktualiserar nödrätten, men tingsrätten hänvisade till ett rättsfall från 1982 där en lokal miljögrupp – ”Rädda Voxnadalen” – inte ansågs ha rätt att hindra provborrning i samband med hantering av kärnbränsle. Skillnaden mellan att rädda Voxnadalen och att rädda hela mänsklighetens framtid ignorerades således av tingsrätten. 

I sina domar mot dagens klimataktivister bortser domstolarna från ännu en viktig skillnad mot det prejudicerande fallet med Voxnadalen. I det domslutet fastslogs att staten agerade i enlighet med en avvägning mellan olika intressen, mellan olika fördelar och risker med kärnkraften. Och därmed bedömdes den enskildes nödrätt vara irrelevant. 

– I de aktuella rättsfallen mot klimataktivister har dock samhällets avvägning redan gjorts: den mellan fördelar och risker med fossila bränslen och som ledde fram till Parisavtalet. Ett avtal som Sverige skrivit under, men nu dagligen bryter mot på nationell såväl som lokal nivå, säger Göran Boardy, som menar att det finns goda skäl för en domstol att uppdatera prejudikaten till rådande situation och att bedöma blockader mot fossilindustrin som ett rättmätigt agerande i nödrätt. Det nuvarande läget duger inte. Vi är alla i nöd. På hela planeten. Somliga mer akut just nu än andra, säger Göran Boardy, vars rättegång äger rum vid Göteborgs Tingsrätt torsdag 9 november 11.30.

Efter rättegången kommer Extinction Rebellion att genomföra en ny blockad av Oljehamnen, klockan 16.30.

Presskontakt:
Göran Boardy, 070-6561489

Bilder som är fria att använda laddas upp här:
https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/
 
Om Extinction Rebellion:
https://www.extinctionrebellion.se
www.facebook.com/extinctionrebellionsverige
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som kräver att klimatkrisen och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige och världen.