This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nya blockader mot Göteborgs oljehamn direkt efter rättegångar mot klimataktivister – XR Sverige

Nya blockader mot Göteborgs oljehamn direkt efter rättegångar mot klimataktivister

18 klimataktivister från Extinction Rebellion har åtalats för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en blockad av Göteborgs oljehamn i slutet av maj. Torsdagen den 17 augusti äger fem av de 18 rättegångarna rum. Direkt efter att förhandlingarna avslutas i tingsrätten på torsdagseftermiddagen genomförs en ny blockad mot Göteborgs oljehamn.

Torsdagen den 10 augusti avhandlades de tre första rättegångarna i Göteborgs tingsrätt efter blockaden i maj. Dagen efter, den 11 augusti, blev två av dem dömda för ohörsamhet mot ordningsmakten. En av dem var läkaren Terese Nilsson som blev dömd att betala 25 400 kr. En dom hon antagligen kommer att överklaga. 
 
– Med nuvarande utsläppstakt är hela världens koldioxidbudget slut 2029, om Parisavtalets målsättning om 1.5 graders ökning ska hålla, men Göteborgs stad rör inte ett finger för att trappa ner importen av olja via Oljehamnen. Tänker politikerna att vi kommer att kunna kasta av oss vårt oljeberoende från en dag till en annan, eller ger de i tysthet upp Sveriges åtaganden under Parisavtalet och därmed vår gemensamma framtid? säger Martin Smedjeback, 50, klimataktivist från Västerås, som ska vara en del av blockaden på torsdag och har rättegång 31 augusti.
 
Den här sommaren har det globala värmerekordet slagits gång på gång. Istäckena runt polerna minskar just nu snabbare än forskarna förutspått. Haven är också rekordvarma. Med nuvarande politik beräknas den globala upphettningen bli 2.7 grader till år 2100.
 
Redan förra året dog motsvarande en fullsatt jumbojet varje dag, bara i Europa, på grund av extremvärme och aktivisterna har hävdat att den globala upphettningen redan nu skadar liv, hälsa och egendom och att blockera fossilindustrin därför omfattas av nödrätten. I domen mot Terese Nilsson från Göteborgs tingsrätt förra fredagen avfärdades det argumentet på följande sätt: “Vidare ankommer det inte på den enskilde, oaktat hur stor kunskap denne har i området, utan på samhällsorganen att göra en avvägning av riskerna med en verksamhet och i vilken utsträckning verksamheten bör tillåtas”. Men de rättsfall som rätten åberopar handlar inte om risker i samma storleksordning som klimatkrisen, utan om verksamheter med lokala skadeverkningar, inte om verksamheter som här och nu förstör människors liv och hälsa, jorden över.
 
Varje tiondels grads upphettning som kan undvikas innebär att drygt 100 miljoner människor inte kommer utsättas för omänsklig hetta. De 20 miljoner ton olja som årligen distribueras via Göteborgs oljehamn kommer enligt nyligen publicerade modeller att innebära att 43.000 människor måste migrera för att undkomma omänsklig hetta.
 
– Fossilindustrin förstör vår gemensamma framtid, och genom oljehamnen är Göteborgs stad en del av fossilindustrins infrastruktur. Med våra kroppar stoppade vi tillfälligt distributionen av fossila bränslen. Vi som försöker skydda mänskligheten från klimatkrisen åtalas för brott, medan de som tjänar pengar på att förstöra förutsättningarna för liv går fria. Men vi ger oss inte och bästa sättet att visa det är att fortsätta blockera fossilindustrin, säger Hans Ekbrand från Göteborg, vars rättegång hålls den 17 augusti.
 
Göteborgs stad har som mål att ställa om till en ekologiskt hållbar stad till år 2030 med ett klimatavtryck nära noll. Enligt den första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning är den nuvarande omställningstakten helt otillräcklig för att nå detta mål. Industrin står för 43 procent av alla utsläppen varav Göteborgs raffinaderier är de största utsläppsbovarna. Varje år lossas 20 miljoner ton olja i Göteborgs oljehamn och det finns inga planer på någon minskning.

Kontaktpersoner:
Martin Smedjeback, 070-2579097
Hans Ekbrand, 070-2942110

Om Extinction Rebellion:
https://www.extinctionrebellion.se
www.facebook.com/extinctionrebellionsverige

FAKTA OM EXTINCTION REBELLION
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som kräver att klimatkrisen och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige och världen.