This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

När bina tystnar dör vi – Konstaktion om den sjätte massutrotningen – XR Sverige

När bina tystnar dör vi – Konstaktion om den sjätte massutrotningen

I morgon den 3 juli genomför Extinction Rebellion Göteborg en stor konstaktivistisk performance i centrala Göteborg för att uppmärksamma det sjätte massutdöendet. Bland annat kommer en söndervittrande giraff i naturlig storlek att monteras upp, hundratals handsydda bin att spridas ut, stora banderoller hängas upp och en flashmob i rött blod att ske. Liknande aktioner har ägt rum i Stockholm (29 maj) och Malmö (20e juni).
 
–Utrotningen av arter sker i en ofattbar hastighet och hotar vår egen överlevnad. Forskningen är tydlig, det krävs stora förändringar på samhällsnivå för att bromsa trenden. Därför kräver vi att ekocid, storskalig miljöförstörelse, blir ett internationellt brott, säger Göran Boardy, som deltar i lördagens aktion.
 
NÄR BINA TYSTNAR DÖR VI, är en konstperformance som berättar om livet på jorden som håller på att försvinna för evigt. Med aktionen vill Extinction Rebellion öppna ögonen på förbipasserande. Syftet är även att få nya intresserade av rörelsen och mobilisera inför Nordic Rebellion, en massiv civil olydnadsaktion som planeras i Oslo 21 – 29 augusti.
 
– Klimatkrisen pågår mitt framför våra ögon och vi tror på kraften i att använda konsten för att göra det synligt, kännbart. Det är en berättelse om liv och död, om människans påverkan på allt levande. I konsten får både vår djupa förtvivlan och ihärdiga kamp ta plats, säger Jessica Lovell, aktivist i Extinction Rebellion
 
Aktionen inleds med att giraffen monteras. Samtidigt börjar några människor klä av sig, sätter sig på torget och häller blod över sig. Efter hand ansluter fler och fler till synes spontant.
 
– Det är smärtsamt att tänka på hur rasande fort vi människor utrotar livet på jorden. Helt skoningslöst försvinner arter varje dag. Vi förstör både växter och djurs möjlighet till överlevnad, ja vår egen överlevnad. Det är ofattbart att vi inte agerar kraftfullt nu med en gång, säger Göran Boardy.
 
Tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena om vi inte agerar nu.  I detta nu är en miljon arter redan starkt hotade och 40 procent av alla insektsarter hotas av utrotning. I Sverige är till exempel redan 30 procent av alla vilda humle- och biarter utrotningshotade.  Vår matproduktion är beroende av pollinerare. Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av att insektspollinering. Insektsdöden kommer därför att leda till matbrist och svält.
 
– Få människor verkar inse allvaret. Förutom att det är en stor sorg att arter försvinner och jordens skönhet går förlorad kommer det att få oöverskådliga konsekvenser får vårt liv på jorden. Det kommer bli ont om mat och jag är väldigt orolig för de konflikter som det kommer att innebära, säger Tina Kronberg, aktivist i Extinction Rebellion.
 
Att bromsa utrotningen av arter och skydda jordens biologiska mångfald är minst lika viktigt för mänsklighetens framtid som att hejda klimatförändringarna. Det konstaterade den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) i en omfattande rapport från 2019. Men trots att krisen för den biologiska mångfalden är akut, lyckas Sverige inte nå ett enda av de 20 mål som FN satte upp för tio år sedan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem. Det helhetsgrepp som krävs för att bromsa den ekologiska krisen saknas.
 
– Det är ofattbart att vår regering och regeringar världen över inte har tagit tag i hotet mot biologisk mångfald på ett bättre sätt. Massutrotningen av arter innebär gigantiska risker för mat, hälsa och ekonomi. Jag är livrädd, säger Tina Kronberg, som deltar i lördagens aktion.
 
TID OCH PLATS
Aktionen äger rum den 3 juli ca 12.30 – 15.00 i Brunnsparken Göteborg.
 
PRESSKONTAKT
Göran Boardy, 070-6561489, goran@boardy.se
 
BILDER
Bilder från aktionen laddas upp till och kan hämtas på följande länk: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige
Bilderna är fria att använda så länge fotografens namn uppges. Alternativt “Pressbild Extinction Rebellion” i de fall fotografen inte finns angiven.
 
FAKTA
MASSUTDÖENDE: Innebär att arter dör ut på mycket kort tid. Det finns olika definitioner men Anthony Hallam och Paul Wignall, brittiska paleontologer som har skrivit mycket i ämnet, definierar det som händelser som eliminerar en “betydande andel av världens livsformer under en geologiskt obetydlig tidsrymd”  Det senaste massutdöendet skedde för 65 miljoner år sedan när de sista dinosaurierna dog ut. Med massutrotning menas att det är människan som är orsaken till det snabba utdöendet. Vår överkonsumtion och vår rovdrift på resurser förstör ekosystem och utarmar biologisk mångfald i sådan utsträckning att vi är på väg in i en sjätte massutrotning. ​
 
EKOCID
Ekocid, massiv miljöförstörelse eller förstöring av livsmiljöer, är en term som började användas i mitten på 1900-talet. Framförallt användes ekocid för att beskriva den storskaliga miljöförstörelse som skedde till följd av krig. En internationell rörelse har försökt göra ekocid till ett internationellt brott. Framförallt genom att verka för att den införlivas som ett brott i Romstadgan, vilket skulle innebära man kan väcka åtal för brott mot naturen vid den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Försöken misslyckades dock och ekocid har därför ingen internationell juridisk definition. Nya försök görs nu att kriminalisera förstörelse av livsmiljöer genom att en internationell expertpanel, ledd av juridikprofessorn Phillipe Sands, utformar ett förslag till brottet ekocid.
 
Nyligen har en internationell kommitté enats om förslag om hur storskalig miljöförstörelse ska kunna göras till ett brott i Romstadgan.