This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ljus i mörker – XR Sverige

Ljus i mörker

Extinction Rebellion Stockholm bjuder in till en fredlig aktion i Stockholm lördagen den 11 december klockan 13 för klimaträttvisa och i solidaritet med alla unga och kommande generationer.

Detta är en av flera aktioner under samma tema som äger rum runtom i landet, för att visa att vuxna står på de ungas sida, tar ansvar och agerar. Aktionen går under namnet “Ljus i mörkret” och arrangeras av Psykologer för Extinction Rebellion ihop med XR-familjer. Alla organisationer och vuxna är välkomna att ansluta till denna fredliga demonstration med tända ljus, tal och musik.

En global studie om klimatångest hos unga visar att upplevelsen av svek från vuxenvärlden och politiska ledare är extra skadligt för ungas psykiska hälsa.

– Forskning visar att en stor majoritet av unga i världen har klimatångest och att deras ångest är orsakad av att de vuxna som har makten misslyckas med att agera mot den kris vi står inför, berättar Isabelle Letellier, psykolog, småbarnsmamma och aktiv inom Extinction Rebellion Stockholm.

Syftet med aktionen är att visa för alla de som inte orsakat den här krisen, och som inte kan agera själva, att vuxenvärlden står på deras sida och aldrig kommer att sluta kämpa för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

– Vi vill visa att unga inte är ensamma i klimatkampen, att det är vårt ansvar att agera nu, säger även Isabelle.

Fredlig civil olydnad är en välbeprövad metod som historiskt visat sig mest effektiv på att åstadkomma snabb och genomgripande samhällsomställning. Indiens självständighetsrörelse, medborgarrättsrörelsen i USA och HBTQ-rörelsen i Sverige är bara några exempel där fredlig civil olydnad utifrån icke-våldsprincipen varit avgörande för framgången.

Mera information om ungas klimatångest: https://ssrn.com/abstract=3918955

Samling sker på Stortorget i Gamla Stan, kl 12.00

Talespersoner tillgängliga för intervjuer:

Namn: Sara Ytterbrink Nordenskiöld
Mobilnr: 0706052202
Email: Sara.Ytterbrink@gmail.com

Namn: Karin Lundberg
Mobilnr: 0703623191

Pressfoton: Bilder från aktionen kan hittas här: https://www.flickr.com/people/extinctionrebellionsverige/