This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lärare och psykologer i klimataktion på Skolverket – XR Sverige

Lärare och psykologer i klimataktion på Skolverket

Skolverket tar inte klimatkrisen på tillräckligt allvar samt missförstår ungas engagemang för sin och andras framtid. Det menar lärare och psykologer från klimatrörelsen Extinction Rebellion som under fredagen genomför en teach-in på Skolverket i Solna. 

Svenska myndigheter får otillräcklig styrning för att ge förutsättningar att Sverige ska uppnå de klimatpolitiska målen. Det visar en undersökning utförd på uppdrag av Klimatpolitiska rådet. Klimataktivister kräver nu att Skolverket genomför ett klimatlyft i skolan genom att ta sig in på myndigheten och genomföra en lektion om klimatförändringanra, en så kallad teach-in. 
– Årets valrörelse har visar ännu mindre fokus på klimatområdet än tidigare, och partiernas ambitioner inom klimatområdet har minskat. Klimatförnekandet är frekvent. Detta samtidigt som klimatrelaterade katastrofer snabbt ökar och tiden är knapp. Vi kräver därför att Skolverket omgående påbörjar ett klimatlyft för svenska skolan så att barn och unga får vetenskapligt underbyggd information om läget, menar Anna Casey, lärare från Kristianstad.  

En av världens mest kända klimataktivister var fortfarande elev i svenska grundskolan när hon började skolstrejka för klimatet. Aktivisterna är kritiska till vilka lärdomar Skolverket har dragit av ungas skolstrejker.
– Myndighetens generaldirektör är kritisk till de ungas strejk och engagemang, han menar att de bör göra detta på sin fritid. Strejka på sin fritid!? Det är skrämmande att den högst ansvarige för myndigheten som ska tillgodose att skolan fostrar unga i att aktivt delta i samhällslivet har en sådan inställning till klimatstrejker. Det visar på behovet av en genomgripande utbildningssatsning inom skolan och Skolverket, säger Annelie Ängdervik, lärare från Floda.

Bland barn och unga är en överväldigande majoritet oroliga för klimatförändringarna enligt en studie från 2021. De unga som upplever att vuxna politiker sviker deras generation är också de som har störst eget lidande.  
– Många unga som mår dåligt över klimatförändringarna pratar inte med någon om sina tankar och känslor. Vi vuxna sviker barn och unga, inte bara genom otillräckligt agerande gällande klimathotet, utan även genom att lämna dem ensamma med sin oro. Ett klimatlyft för skolan kan vara ett bra sätt att börja möta de stora behov som finns, avslutar Jenny Thorold, skolpsykolog från Falun. 

PRESSTALESPERSONER

Annelie Ängdervik, 076-947 15 47, Björn Paxling, 0733-720 229