This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kristianstad: Regionfullmäktige i Skåne får broschyr om klimatkrisen – XR Sverige

Kristianstad: Regionfullmäktige i Skåne får broschyr om klimatkrisen

Halten växthusgaser i atmosfären slår nya rekord, forskarna varnar för att ett flertal katastrofala tipping points är på väg att inträffa, storskaliga bränder rasar i Australien där människor och djur omkommer.

Förra veckan hölls klimatdemonstrationer runt hela planeten, och EU-parlamentet utlyste klimatnödläge. Denna vecka pågår FN:s klimatmöte COP25 i Madrid. Vi har en akut klimatkris, men de flesta politiker och företag agerar långsamt eller till och med förnekar det som klimatforskarna är helt eniga om.

Förra året fick alla svenska hushåll broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, framtagen av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktiviströrelsen Extinction Rebellion har nu svarat med att ta fram broschyren ”När klimatkrisen kommer”. För ett par veckor sedan fick Sveriges rikspolitiker broschyren och på tisdag 3/12 delar man ut den till de folkvalda i Region Skåne i samband med fullmäktige i Rådhus Skåne, Kristianstad.

Den nya broschyren “När klimatkrisen kommer” ger de folkvalda en sammanfattning av den senaste klimatforskningen. Broschyren tar också upp hur klimatkris och ekologisk kollaps kommer att slå mot samhället, och hur de värsta konsekvenserna kan undvikas.

– Den svenska staten har skickat oss en broschyr om hur vi i Sverige ska agera om en obestämd kris kommer, men inte information om den kris som redan är här och som kräver omedelbar handling, säger Sunde Persson från Extinction Rebellion Skåne och fortsätter:

– Det borde vara staten och lokala myndigheter som ger oss medborgarna krisinformation, i stället för tvärtom. Vi vill att Sverige, regionerna och kommunerna utlyser klimatnödläge och genomför en informationskampanj för att ge invånarna kunskap om klimatkrisen, den ekologiska krisen och vad som behöver göras.

– Förstörelsen av jordens planetära och ekologiska system måste behandlas som det existentiella samhällshot det är, säger Collette Coumans från Extinction Rebellion Kristianstad. Många tror att vi är skyddade i Sverige, men vårt land ligger också på jorden. Allt vi gör nu har betydelse, för människors överlevnad och för våra barns förutsättningar till ett fungerande liv.

En digital version av broschyren finns här: https://www.extinctionrebellion.se/nar-klimatkrisen-kommer/

Presskontakt: Sunde Persson 0709-70 39 36

Pressbilder: https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums

Om Extinction Rebellion

Extinction Rebellion är ett internationellt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.

Extinction Rebellion har tre krav till våra folkvalda:

  1. Tala klarspråk
    Utlys nödläge för klimatet och jordens arter och kommunicera hur brådskande det är att ställa om samhället.
  2. Agera nu
    Agera omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto noll år 2025.
  3. Stärk demokratin
    Inrätta medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Facebook: