This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister ställer regeringen inför ett val: Pengarna eller livet – XR Sverige

Klimataktivister ställer regeringen inför ett val: Pengarna eller livet

Klockan 8 på måndagen den 2 december, samma dag som klimatmötet COP25 inleds i Madrid, genomför Extinction Rebellion en civil olydnads-aktion vid Finansdepartementet i Stockholm. Rörelsen har i förväg, vid två tillfällen, begärt ett längre möte med finansminister Magdalena Andersson. Budskapet är att tiden rinner ut och regeringen måste välja mellan fortsatta fossila investeringar som ödelägger planeten, eller en omställning som tryggar livet för nuvarande och framtida generationer.

Det senaste året har klimatprotester samlat miljontals människor världen över. Ungdomar som ser sin framtid omintetgöras får stöd av oroliga medborgare i alla åldersgrupper när de kräver att de fossila utsläppen stoppas. Samtidigt blir varningarna från forskare allt starkare: förutsättningarna för fortsatt liv på jorden står på spel om inte utsläppen reduceras kraftigt och omgående. Trots det fortsätter världens finanser, inklusive Sveriges statsbudget, att stödja fossilindustrin med investeringar som sträcker sig långt in i framtiden. Som en konsekvens av det fortsätter utsläppen att öka

– Tiden rinner ut. Våra beslutsfattare måste nu välja mellan kortsiktig lönsamhet eller fortsatt liv på jorden, säger John Sundh.

Under klimatmötet COP25 i Madrid kommer världens länder att mötas för 25:e gången och diskutera åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser. Mellan 1995, när länderna möttes i klimatförhandlingar för första gången och 2017 har de årliga utsläppen ökat med 54%. I Sverige, som ofta framhålls som ett föredöme i klimatfrågan skjuter staten fortfarande till miljarder kronor till den fossila sektorn, i form av skattelättnader och finansiering av utbyggnad av flygplatser och motorvägar. Istället menar bl.a. forskare från Stockholm environment Institute att staten borde driva investeringstakten i fossilfria alternativ och utnyttja den låga statsskulden för att låna till nödvändiga investeringar.

Extinction Rebellion riktar därför aktionen 2/12 mot den politiska passiviteten och kräver en finanspolitik för livet. Samtidigt anordnar aktivister från den internationella rörelsen protester på plats vid COP25-mötet i Madrid.

Extinction Rebellion uppmanar alla som är oroliga för det hot som klimatkrisen utgör att sluta upp vid Finansdepartementet.

Om Extinction Rebellion:​ Vi kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker agerar omedelbart och kraftfullt för att bromsa utvecklingen. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns i dag i flera delar av Sverige.

Extinction Rebellions krav

  1. Tala klarspråk.​ Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
  2. Agera nu.​ Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.
  3. Stärk demokratin.​ Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Presskontakt:​ John Sundh, john.sundh@gmail.com, 073101305

Pressbilder: ​ Bilder från aktionerna laddas upp till Extinction Rebellions Flickr​ (Fria att användas om fotografens namn uppges.)

Källor

Klimatskadliga subventioner i Sverige
https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatskadliga-subventioner

Globala utsläpp
CO2 Emissions from Fuel Combustion 2019 Highlights (International Energy association, 2019), https://webstore.iea.org/co2-emissions-from-fuel-combustion-2019-highlights

Fossilfria investeringar
https://www.di.se/debatt/forskarna-finanssektorn-kan-investera-sverige-ur-klimatkrisen/