This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister i hungerstrejk utanför Riksdagen – XR Sverige

Klimataktivister i hungerstrejk utanför Riksdagen

Med start den 18 november kommer ett tiotal personer från klimataktivistnätverket Extinction Rebellion att hungerstrejka för att uppmärksamma att risken för massvält till följd av klimat- och den ekologiska kollapsen. Hungerstrejkarna kräver att svenska politiker talar klarspråk om krisen och agerar för att minska de svenska utsläppen till netto-noll till år 2025. Klimataktivister hungerstrejkar även i Italien, Kanada, Kongo-Kinshasa, Storbritannien, Tyskland och USA.

Sofia Borén är en av dem som kommer att hungerstrejka.

– Jag har valt att hungerstrejka för att uppmärksamma att läget är akut, och politikerna gör långt ifrån tillräckligt för att förhindra den massvält och död som kan och kommer bli konsekvenserna av klimat- och ekologisk kollaps. Själv kan jag välja att börja äta när jag vill, men att äta sig mätt är något som allt mer är ett privilegium. Jag känner att det är mitt ansvar att hungerstrejka av sorg över klimatkrisen och i solidaritet med alla dem som svälter i dag och i morgon.

Torka, stormar, värmeböljor och skogsbränder i kombination med surare hav undergräver världens livsmedel- och vattensäkerhet. Global uppvärmning kan leda till mer än 140 miljoner internflyktingar (källa: Världsbanken) 2050 i tre av världens mest tätbefolkade delar – Afrika söder om Sahara, Sydasien och Latinamerika.

En varmare planet, ökenspridning på jordbruksmark, kollaps av fiskbestånden och förstörelse av biologisk mångfald gör det mycket svårare att mata världens människor. De minst ansvariga för krisen kommer att drabbas hårdast (källa: IPCC). Cirka 820 miljoner människor världen över (källa: FAO) lider redan av hunger och svält. Om inget görs kommer klimat- och ekologiska kriser att störa livsmedelssystemen ytterligare. Många riskerar att svälta eller dö i slutet av seklet.

Extinction Rebellions hungerstrejkare planerar att svälta sig själva så länge de kan för att få makthavare att uppmärksamma krisen och agera i enlighet med upprorets krav. 

  1. Tala klarspråk. Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.
  2. Agera nu. Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges utsläpp av växthusgaser till netto-noll år 2025.
  3. Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Hungerstrejken är öppen för personer över 16 år. Personerna kan välja att strejka konstant eller att delta i en “rullande” hungerstrejk där de varvar självsvält i 12 eller 24 timmar med att äta under samma period. Extinction Rebellion rekommenderar starkt alla som deltar i strejken att rådgöra med sin läkare först. Vi avråder personer med lågt BMI eller en historia av ätstörningar från att delta i strejken. 

Personerna som hungerstrejkar kommer att äta vitaminer och mineraler, särskilt potassium och vitamin B1, som är nödvändiga för att upprätthålla kroppens vitala funktioner. 

Emil Vagland samordnar den grupp inom Extinction Rebellion Stockholm som kommer att stötta hungerstrejkarna och verka för att minimera risken för att de skadar sig. 

– Hungerstrejk kan tolkas som en form av självskada och skulle då strida mot vår rörelses principer om icke-våld och hälsosam kultur. Samtidigt förstår jag att personerna som svälter sig idag gör det för att de är desperata och därför kommer jag vara här för att se till så att de är så säkra som möjligt. Vi har provat andra, mindre radikala former av protest och de har inte fungerat. Ju värre klimatkrisen blir, desto fler radikala handlingar har vi att vänta.

Pressbilder (från och med måndag laddar vi upp bilder från hungerstrejken här): https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums

Källor:

Om Extinction Rebellion: Vi kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker agerar omedelbart och kraftfullt för att bromsa utvecklingen. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.

https://www.extinctionrebellion.se / www.facebook.com/extinctionrebellionsverige