This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister gör aktion mot rysk oljeindustri som finansierar Putins invasion av Ukraina – XR Sverige

Klimataktivister gör aktion mot rysk oljeindustri som finansierar Putins invasion av Ukraina

Klockan 14, fredagen den 18:e mars genomför Extinction Rebellion (XR) en aktion vid ryska Lukoil Lubricants Europes svenska huvudkontor i Nacka. De är en del av koncernen Lukoil som är en av världens största oljeproducenter. Aktionen består av en blockad av huvudkontoret och en gripande visuell och musikalisk performance som syftar till att symbolisera hur rysk oljeindustri finansierar kriget i Ukraina.

Rysslands fruktansvärda invasion av Ukraina finansieras till stor del av inkomster från export av olja och gas, inte minst till länder i EU. Trots att EU har beslutat om vissa ekonomiska sanktioner mot Ryssland, fortsätter många EU-länder importera olja och gas från Ryssland. Detta gäller även Sverige. Dessutom är det gigantiska ryska oljebolaget Lukoil verksamt i Sverige, och tillåts fortsätta sin verksamhet.

Extinction Rebellion Ukraina har nyligen gått ut med ett öppet brev i vilket de belyser hur olje- och gasindustrin hotar världsfreden då inkomster från olje- och gasutvinning är en viktig inkomstkälla för många diktaturer. Olje- och gasindustrin utgör därmed ett existentiellt hot mot mänskligheten inte bara genom att den accelererar klimatkrisen, utan också eftersom den utgör en vital inkomstkälla för krigsmakter. Detta gäller inte minst för Ryssland. I sitt brev uppmanar därför Extinction Rebellion Ukraina att omvärlden agerar mot rysk fossilindustri, genom blockader eller andra typer av aktioner.     

– För oss är det en självklarhet att ställa upp på XR Ukrainas uppmaning och att utmana rysk oljeindustri känns som en av de allra viktigaste aktioner vi kan göra just nu, säger Johanna Sällqvist, en av aktivisterna på plats vid Lukoils kontor. Vi måste nu snabbt ta oss ur fossilberoendet som förstör både klimat och miljö och göder såväl Putins krig som flera oljediktaturer i världen, säger Johanna.

I sympati med krigets offer i Ukraina, och för att uppmana Sveriges regering att genast stoppa all rysk fossilverksamhet i Sverige, utför därför Extinction Rebellion Sverige en aktion vid ryska Lukoils kontor i Nacka i Stockholm. Lukoil är det näst största ryska företaget efter Gazprom, och utgör därmed en grundbult av finansieringen av Rysslands invasion av Ukraina. Ett stopp av Lukoils verksamhet och import av rysk olja, gas och oljeprodukter bör därför vara högsta prioritet.

– Med antikrigsvisan Sången om Jorden av den sovjetiska dissidenten Vladimir Vysotskij som vi sjunger med XR-kören här idag, vill vi också uttrycka vårt stöd för de modiga och beundransvärda ryska aktivister som står emot förtryck och propaganda, ofta i form av civil olydnad och med fara för sin egen säkerhet, säger Peter Forsberg, en annan av deltagarna i aktionen.

Talespersoner:

Karin Lundberg, 070 3623191