This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister "dör" utanför NK i centrala Stockholm. – XR Sverige

Klimataktivister "dör" utanför NK i centrala Stockholm.

Pressmeddelande, 27 april 2019

Klimataktivister “dör” utanför NK i centrala Stockholm

Aktivister från Extinction Rebellion gör idag en die-in utanför NK i centrala Stockholm samtidigt som flera andra Extinction Rebelliongrupper runt om i världen.

Den 27 april vid det symboliska klockslaget fem över tolv kommer aktivister över hela världen utföra ickevåldsaktioner genom att lägga sig ner på marken och spela döda för att uppmärksamma att vår nuvarande situation är direkt livshotande. Kravet: Utlys nödläge för klimatet och jordens arter och prioritera omedelbart mänsklighetens överlevnad.

Forskningen visar att vi nu har gått in i en sjätte massutrotning på jorden. Växter och djur försvinner i en takt som jämförs med dinosauriernas utdöende. Den rådande politiken leder samtidigt rakt mot en klimatkatastrof, som kommer att kosta miljontals människoliv. Chansen att vi når målet om max 1,5 graders uppvärmning är nu endast en procent, och sannolikheten att vi lyckas hålla oss under två grader är inte mer än fem procent. Trots detta existentiella hot mot mänskligheten konsumerar Sverige idag som om vi hade fyra jordklot, och våra klimatutsläpp fortsätter öka.

Det är vår rätt och vår skyldighet att agera och stå upp för mänsklighetens och arternas överlevnad. Vi ber människor att samla mod och kollektivt göra det som krävs för att åstadkomma förändring. Det här är upprorets krav:

  1. Tala klarspråk.

Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera hur brådskande det är att ställa om.

  1. Agera nu.

Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025.

  1. Stärk demokratin

Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Om Extinction Rebellion: Extinction Rebellion är en internationell rörelse som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.

https://www.extinctionrebellion.se / www.facebook.com/extinctionrebellionsverige