This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister döms till fängelse efter fredlig aktion på Växjö flygplats – XR Sverige

Klimataktivister döms till fängelse efter fredlig aktion på Växjö flygplats

Efter att ha gått in på landningsbanan på Växjö flygplats i oktober förra året, döms nu två småbarnsföräldrar till två månaders fängelse. Det är första gången klimataktivister från Extinction Rebellion Sverige döms till fängelse för att de gör civil olydnad.

– Jag är en vanlig småbarnsförälder som aldrig varit i kontakt med rättsväsendet innan. Det är väldigt läskigt att dömas till fängelse och behöva lämna mina barn där hemma, det är rätt extremt. Men att fortsätta som vanligt, som att klimatkrisen inte är ett faktum känns ännu mer extremt, så vad har man för val, undrar Ella Tillema.

Björn Paxling håller med om att det känns jobbigt att tas ifrån sina barn och låsas in i fängelse.

– Samtidigt känns det ännu värre att vara en del av den vuxenvärld som med berått mod håller på att förstöra förutsättningarna för livet på vår planet. Det är vår plikt som vuxna att göra allt vi kan för att överlämna planeten i ett så gott skick som möjligt till nästa generation, och idag krävs det ett fredligt folkligt motstånd för att kunna nå dit, säger Björn Paxling.

Den 31 oktober  klättrade klimataktivisterna Björn Paxling och Ella Tillema över ett stängsel och tog sig in på flygfältet  i Växjö där de limmade fast sig på en landningsbana, för att protestera mot de statliga subventionerna av flyget och den politiska passiviteten inför klimatkatastrofen. De kontaktade omedelbart både polisen och flygledningen.


– Vi gick inte till landningsbanan innan vi fått bekräftat att alla flygtrafik var pausad och det var säkert att inte något ambulansflyg behövde landa eller lyfta.


Det visade sig också att Inga flyg stoppades i Växjö eftersom det som skulle ha landat blev försenat på grund av en flygaktion på Bromma. 

Åklagaren yrkade på försök till luftfartssabotage och obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Tingsrätten ansåg inte att det är fråga om luftfartssabotage, men att aktivisterna är skyldiga till obehörigt tillträde till skyddsobjekt.


Eftersom både Björn Paxling och Ella Tillema i förhören sagt att de kan tänka sig att genomföra liknande aktioner igen, menar rätten att “det finns en stor risk för återfall i brott och att en villkorlig dom därför är utesluten. Då återstår inget annat alternativ än ett fängelsestraff.”

Ella Tillemas advokat Pia Björstrand anser att domen är anmärkningsvärd jämfört med andra brott. “En man som har misshandlat sin fru har möjlighet att få villkorlig dom efter första gången brottet begås, men fredliga aktivister som kämpar för allas vår framtid sätts i fängelse trots att de aldrig har begått något brott tidigare”, säger Pia Björstrand.


Hon menar att domstolens bedömning strider mot internationell rätt och FN:s rapporter. Fredlig civil olydnad ska bedömas lindrigt även om den i vissa fall är samhällsstörande. Både FN och EU-domstolen har uttalat att demonstranter som vill uppmärksamma klimatkrisen aldrig ska behöva genomlida ett fängelsestraff när de har ägnat sig åt fredlig civil olydnad. 

Björn Paxling och Ella Tillema menar att de agerat i nöd, men enligt domslutet, ska “skyddet av allmänna intressen som till exempel miljö, klimat och naturskydd hanteras av politiska organ och berörda myndigheter.” 


– I domen mot oss slår rätten fast att vi som medborgare måste acceptera de riskavvägningar som politiker och myndigheter kommit fram till. Jag vägrar! Det är fullkomligt oacceptabelt att subventionera flyget i en tid när våra utsläpp akut måste sänkas drastiskt och civilisationen som vi känner den är hotad. Klimatforskningen kan inte ignoreras till förmån för opinionsundersökningar – våra folkvalda måste ta ansvar och inte skjuta de här problemen på framtida generationer.
Domen kommer nu att överklagas till hovrätten. 

Kontakt:
Ella Tillema: 070-892 35 43
Björn Paxling: 073-372 02 29

FAKTA:
Den civila olydnadsaktionen på Växjö flygplats var en del av den största nationella flygaktionen någonsin där aktioner genomfördes på sammanlagt åtta flygplatser i Sverige. Emelie Ribeiro och Tina Kronberg, som ställde sig upp på ett flygplan på Landvetter och vägrade sätta sig ner, har blivit dömda till dagsböter medan Helen Wahlgren som gick ut på flygfältet i Sturup och ställde sig framför ett plan, fick en villkorlig dom. Övriga domar har ännu inte fallit. 

Extinction Rebellion är ett internationellt uppror som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag i flera delar av Sverige.