This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister byter ut Preems logga på huvudkontoret – Preems planerade utbyggnad är en klimatkatastrof – XR Sverige

Klimataktivister byter ut Preems logga på huvudkontoret – Preems planerade utbyggnad är en klimatkatastrof

Den snälla, leende Preem-björnen på Preems huvudkontors fasad är utbytt mot en mer ondskefull variant.
 – Vi vill att politiker och allmänhet ska börja ifrågasätta bilden som Preem ger av sig själva som en klimatsmart verksamhet. Deras ansökan om att expandera handlar ju i första hand om att öka de fossila utsläppen, säger klimataktivisten Göran Boardy.

Tidigt på fredagsmorgonen klättrade två klimataktivister upp på taket till Preems huvudkontor för att byta ut loggan med Preems leende björn mot en som de tycker motsvarar oljeraffinaderiets verkliga verksamhet bättre.

Trots det akuta läget för klimatet, har Preem i första instans fått tillstånd att bygga ut sin verksamhet i Lysekil, en utbyggnad som kommer att innebära att Preems koldioxidutsläpp ökar med 1 miljon ton per år. Det skulle göra Preemraff till den enskilda anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige, och tillståndet skulle gälla på obestämd tid. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut. En utbyggnad skulle göra det omöjligt att nå regeringens egna klimatmål och att följa Sveriges åtaganden i Parisavtalet.

Preem hävdar att man ska satsa på biobränslen, men i den aktuella ansökan finns inga bindande skrivningar om satsningar på biobränslen. Dessutom är tillgången på bioråvara begränsad. Bara för att ersätta den olja som Preem producerar skulle det krävas att alla träd som fälls i Sverige och Norge, skickas till Preem varje år.

– Det skulle innebära ett orimligt tryck på våra redan utarmade skogar. Preemförklär konstant sina argument i lögner. Idag har vi förklätt deras logga i sanning – Preemraff måste stoppas, säger Karolina Carlsson, som också medverkar i dagens aktion. 

För att begränsa uppvärmingen till under 2 grader krävs enligt FN:s klimatpanel IPCC en omfattande, snabb omställning av alla samhällssektorer på en nivå som inte förekommit tidigare i historien.

– Vi kräver att regeringen avslår Preems ansökan om att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Det är inte möjligt att genomföra en omställning till ett fossilfritt samhälle och samtidigt tillåta utbyggnad av infrastruktur för fossila bränslen, säger Göran Boardy.

Extinction Rebellion kräver också att regeringen stöttar omställningen till hållbara arbeten när den fossila industrin måste avvecklas.

Ingen ska behöva välja mellan klimatet och sin inkomst, säger Karolina Carlsson.

FAKTA:
Aktionen är en del av Stoppa Preemraff-nätverkets aktionsveckor mot Preemraff.

Den 22 augusti inleddes flera veckor fyllda av aktioner med syfte att uppmärksamma det klimathot Preems planerade expansion av oljeraffinaderiet i Lysekil innebär och sätta press på regeringen att stoppa utbyggnaden. Bland de organisationer som genomför aktioner finns förutom Extinction Rebellion, Fältbiologerna, Greenpeace, Jordens Vänner, Allt åt Alla och Naturskyddsföreningen. Mer information om nätverkets aktioner inklusive kalendarium finns på www.stoppapreemraff.org

PRESSKONTAKTER:
På plats: Karolina Carlsson, tel: 0739 86 50 96 och Göran Boardy, tel: 0706 56 14 89

Aktivist på taket:  
Jonas Olausson 0793-409203

PRESSBILDER: Bilder och filmer från aktionen laddas upp till https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/albums 

OM EXTINCTION REBELLION:
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som kräver att klimathotet och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att våra politiker ska agera omedelbart och kraftfullt. Rörelsen använder sig av fredlig civil olydnad. Upproret startades i Storbritannien 2018 och finns idag på 19 platser i Sverige.

https://www.extinctionrebellion.se / www.facebook.com/extinctionrebellionsverige
https://www.instagram.com/extinctionrebellionsv/
https://twitter.com/extinctionr_sv

EXTINCTION REBELLION HAR TRE KRAV:

  • TALA KLARSPRÅK. Media och makthavare ska berätta sanningen om klimatkrisen. 
  • AGERA NU: Makthavare och näringsliv ska agera kraftfullt på klimatkrisen. 
  • STÄRK DEMOKRATIN. Inrätta ett medborgarråd som vägleder regering och riksdag i en grön omställlning av samhälle och ekonomi. Klimaträttvisa ska vara grunden i denna gröna omställning. I Sverige och i världen.