This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klimataktivister bjuder Folkhälsomyndigheten på julfika och luciasånger – XR Sverige

Klimataktivister bjuder Folkhälsomyndigheten på julfika och luciasånger

Klimataktivister från Extinction Rebellion bjuder under måndagen anställda på Folkhälsomyndigheten på julfika och klimatrelaterade luciasånger. Aktivistgruppen menar att de många tidigare försöken att få till stånd en diskussion med myndigheten misslyckats och de vill därför pröva ett nytt upplägg. 

Sedan sommaren 2022 har klimataktivister vid ett flertal tillfällen uppvaktat Folkhälsomyndigheten med önskemål om att de tydligare kommunicerar att klimatkrisen är ett stort hot mot folkhälsan. 
– Trots att vi noga läst och kommenterat samtliga rapporter myndigheten publicerat om koppling mellan hälsa och klimat så har vi inte fått kommunicera med någon som arbetar med dessa frågor. Istället har vi fått avfärdande svar från en avdelningschef. Därför prövar vi idag ett ännu mildare aktionsupplägg där vi helt enkelt bjuder på glögg, kakor och skönsång, med hopp om öppen dialog, menar Björn Paxling, psykolog och PhD. 

Vid de tidigare besökstillfällena har klimataktivisterna bland annat genomfört egna presskonferenser om kopplingen mellan klimatkris och hälsa. Man har även kritiserat att Folkhälsomyndigheten inte med ett enda ord lyft denna koppling på sina sociala medier, vilket står i stark kontrast mot världshälsoorganisationen WHO som regelbundet kommunicerar just detta tydligt. 
– Klimatförändringarna är mänsklighetens främsta hälsohot enligt WHO och Folkhälsomyndigheten är dessutom en av de myndigheter i landet som har ett särskilt ansvar för införlivandet av klimat- och miljömålen. I ljuset av årets skrämmande temperaturrekord, klimatrelaterade hälsokatastrofer och det allt skarpare tonläget från IPCC och Klimatpolitiska rådet så är Folkhälsomyndighetens tystnad närapå öronbedövande. Jag hoppas få chans att diskutera detta över en kopp glögg med någon från myndigheten. Vi behöver verkligen myndighetens klimatledarskap, säger Tua B. Frank, folkhälsovetare. 

Under hösten har DN publicerat en artikel där tjänstemän på Folkhälsomyndigheten beskriver hur ledningen utsatt dem för repression när de försökt lyfta klimatfrågans hälsokoppling. Enligt DN har tjänstemännen anklagats för att agera ”aktivistiskt” samt uppmanats att uppsöka företagshälsovården för att behandla klimatoro. 
– Publiceringarna i DN har varit väldigt upprörande att läsa. Det är förståeligt att myndighetschefer känner oro för att tala klarspråk om klimatkrisen i ljuset av den närapå faktaresistenta politiska debatt som våra makthavare bjuder på, men att försöka tysta medarbetare som tar egna initiativ på det här viset är långt över alla gränser. Vi hoppas under dagens aktion få svar på vad som skett på myndigheten efter DN:s publicering, säger Karin Sandén, läkare. 

PRESSTALESPERSON

Björn Paxling, psykolog, PhD och aktiv inom Extinction Rebellion
0733-72 02 29

Foton från aktionen kommer att laddas upp på följande sida senare under dagen:
https://www.flickr.com/photos/extinctionrebellionsverige/